WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

"วันตรุษจีน ไหว้พระ 9 วัด สำคัญ"

แนะนำไหว้พระ 9 วัด ในวันตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่จีน ซึ่งเป็นวันที่สำคัญของ
คนไทยเชื้อสายจีน ประเพณีการไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ เพื่อขอพรต่างๆ
เช่น ความอยู่ดีมีสุข ร่ำรวย และอายุยืน ให้กับครอบครัว รวมถึงขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง

สำหรับคนที่เกิดปีชง ก็สามารถสะเดาะเคราะห์ และแก้ชงได้ที่ 9 วัด สำคัญนี้
ทราเวลทูไกด์ ขอแนะนำวัดสำคัญๆในการไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแด่ทุกท่านในวันตรุษจีน

 

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เยาวราช

วัดมังกร หรือวัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดสำคัญที่คนไทยเชื้อสายจีน
นิยมกันมากก็คือมาแก้ปีชง ในช่วงวันตรุษจีนจะมีคนมาเยอะมาก
จนเรียกว่าเดินเบียดเสียด และหาที่จอดรถยากไม่แนะนำให้นำรถส่วนตัวมา
เพราะต้องใช้เวลามากในการไหว้ เพราะคนเยอะนั่นเอง

ประวัติโดยย่อ
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เยาวราช
วัดเก่าแก่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงกรุณาโปรดกล้าฯ ให้เลือกชัยภูมิที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔ไร่ ๑๘ ตารางวา
โดยให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าซ้ายร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจีนก่อสร้าง
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๔ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๘ ปี จึงแล้วเสร็จให้ชื่อว่า
“เล่งเน่ยยี่ ” ซึ่งมีความหมายคือ เล่ง แปลว่า มังกร เน่ย แปลว่า ดอกบัว ยี่ แปลว่า
อาราม วัด การตั้งชื่อวัดตั้งตามหลักโบราณจีนคือการตั้งตามชัยภูมิ ฮวงจุ้ย ทำเลนั้นๆ
ซึ่งนับเป็นสังฆารามตามลัทธินิกายมหายานที่มีศิลปะงดงามและใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดกล้าฯจากพระบาทสม
เด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ ๕ พระราชทานนามใหม่ว่า
“วัดมังกรกมลาวาส”

สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 02 222 3975
ดูแผนที่การเดินทาง

 
 
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) นนทบุรี
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์  วัดเล่งเน่ยยี่ 2 จังหวัดนนทบุรี
สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่เยาวราช สามารถทำบุญ
และสะเดาะห์เคราะห์ ได้ที่ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ได้เหมือนกัน
ในช่วงวันตรุษจีนจะมีคนมาเยอะมาก หาที่จอดรถได้สะดวก
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์:0-2571-1155  0-2920-2131  โทรสาร 0-2571-1155
ดูแผนที่การเดินทาง
 
ศาลเจ้าพ่อเสือ
เป็นศาลเจ้าเสือที่คนไทย ท่ัวประเทศต่างพากันมากราบไหว้ มากที่สุด
ทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด คนจีนเรียกกันว่า"ตั่วเล่าเอี้ย"
เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐาน เฮี้ยงเทียนเซียงตี่ (เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ ก็เรียก),
รูปเจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อกวนอู และ เจ้าแม่ทับทิม
 
ปัจจุบันนิยมไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อ "เสริมอำนาจบารมี" โดยใช้ ธูป 18 ดอก
และเทียนแดงคู่ เป็นเครื่องสักการะ วิธีสักการะ ไหว้ด้วยธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถาง
เทียนแดง 1 คู่ และพวงมาลัย 1 พวง ส่วนการสักการะเจ้าพ่อเสือ จะต้องซื้อเครื่องเซ่น
ซึ่งประกอบด้วย หมูสามชั้น ไข่สด และข้าวเหนียวหวาน อีกทั้งผู้คนก็นิยมมาเสี่ยงเซียมซี
ในศาลเจ้านี้ที่ขึ้นชื่อว่าทายแม่นเหมือนตาเห็นอีกด้วย
 
วิธีการไหว้แก้ชง
เครื่องไหว้ ประกอบด้วย ไข่ไก่สด หมูสามชั้นสด ข้าวเหนียวหวาน พวงมาลัย 1 พวง กระดาษเงินกระดาษทอง ธูป 18 ดอก เทียนแดง 1 คู่
1 เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอายุ ลงกระดาษ
2 นำเครื่องไหว้ทั้งหมดมาอธิษฐาน ยังไม่ต้องจุดธูปเทียน เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้วางเครื่องไหว้ไว้ก่อน ที่โต๊ะซ้ายมือ หยิบเอากระดาษที่เขียนชื่อแล้วออกมา
3 หันหน้าไปที่เจ้าพ่อเสือ นำกระดาษมาปัดไล่เคราะห์ร้ายสิ่งไม่ดีออกจากตัว เริ่มปัดจากศรีษะลงไป ทั้งหมด 12 ครั้ง (เพราะ 1 ปีมี 12 เดือน)
4 เสร็จแล้วนำกระดาษและเครื่องไหว้ที่วางไว้บนโต๊ะ ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าเจ้าพ่อเสือ เพื่อถวายและพูดว่า เฮง เฮง แล้วเผากระดาษทิ้ง
5 เสร็จแล้วไปจุดธูปเทียน ธูป 18 ดอก เทียนแดง 1 คู่ แล้วอธิษฐาน ไหว้เทพเจ้า และขอพร เสร็จแล้วเอา ธูป 18 ดอก แบ่งปักกระถางละ 3 ดอก ทั้งหมด 6 กระถาง (ข้างใน 3 กระถาง ข้างนอก 3 กระถาง )
6 เสร็จแล้วซื้อน้ำมันมาเติม ที่ตะเกียงด้านหน้า
7 อย่าลืมซื้อยันต์เจ้าพ่อเสือกลับบ้านด้วย
ศาลเจ้าพ่อเสือจะเปิดให้ผู้คนเข้ามา 06.00-17.00 น. สถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสื้อ เขตพระนคร การเดินทางโดยรถประจำทางต้องขึ้นสาย 10 12 19 35 42 56 96
ดูแผนที่การเดินทาง
 

วัดไตรมิตร หรือวัดสามจีน
เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่ และเป็นที่สักการะของคนไทยเชื้อสายจีนมานาน
โดยมีหลวงพ่อทองคำ หรือ พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
หล่อด้วยทองคำทั้งองค์ และเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ด้วยความเชื่อที่ว่าจะมีกัลยาณมิตร หรือเพื่อนร่วมงานที่ดี
มีมิตรหลายคนตามชื่อวัดไตรมิตร

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง หรือ ซำปากง
หลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือคนไทยเชื้อสายจีนมากโดยเรียกกันว่า
“ซำปอกง” นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้
บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีใหญ่ๆ ๔ งานกล่าวคือ
๑. งานสงกรานต์ ๑๓ เมษายน เป็นงานใหญ่มีการนมัสการและเวียนเทียนประทักษิณ
รอบองค์พระติดต่อกันถึง ๕ วัน
๒. งานสรงน้ำและห่มผ้าถวาย วันแรม ๘ ค่ำเดือนเมษายน มีการสรงน้ำและเปลี่ยนผ้า
ห่มผืนใหม่ ส่วนผืนเก่าที่ใช้มาตลอด ๑ ปี จะฉีกเป้นชิ้นเล็กๆ แจกจ่ายให้ผู้คนนำไปบูชา
๓. งานทิ้งกระจาดหรืองานงิ้วเดือน ๙ จะมีงิ้วและมหรสพอื่นๆ เล่นประชันกันอย่างครึกโครม
จะมีผู้คนนับหมื่นหลั่งไหลกันมานมัสการนับเป็นงานทิ้งกระจาดที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยทีเดียว
๔. งานตรุษจีนเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่ง จะมีการเปิดประตูพระวิหารหลวงไว้
ทั้งวันทั้งคืนตลอด ๕ วันที่จัดงาน
 
 
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
สักการะบูชาองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ (องค์พระจตุรพิธพรชัยเทพ) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
และปวงเทพเจ้าทั้งหลาย อาทิ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอริยเมตตรัย องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ฯลฯ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีน
การบูชา
ที่ศาลเจ้ามีบริการชุดไหว้สักการะบูชาเทพเจ้าต่างๆ โดยเริ่มจากไหว้ฟ้า-ดิน ที่ศาลาฟ้าดิน (ธูป 5 ดอก)
จากนั้นไหว้องค์พระแม่ธรณี (ธูป 3 ดอก) และไหว้องค์เทพเจ้าหน่าจาไท้จื้อ ตรงกลางสระบัวหน้าวิหาร (ธูป 3 ดอก)
โทรศัพท์: 038-398-381 - 3, 038-398-399
www.najathai.net
 
ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี และอุทยานมังกรสวรรค์
เป็นศาลหลักเมือที่เก่าแก่ และเป็นที่นับถือของคนสุพรรณ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
เพราะเชื่อกันว่า การได้มากราบไหว้ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี จะประสบแต่ความสุขความเจริญ
 
ประวัติโดยย่อ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต ญวน เขมร นับถือ เป็นศิลปะแบบขอมเป็นรูปพระวิษณุกรรมสวมหมวกแขก ในศิลปะไพรกเมง อายุประมาณ 1,300-1,400 ปีมาแล้ว มีพระนามว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ พระนารายณ์สี่กร มีหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์ และเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ประสบแต่ความสุขความเจริญ
 
เที่ยวอุทยานมังกรณ์สววรค์
ทุกส่วนเข้าชมฟรี ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
        - เปิดวันพุธ - วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร)
        - วันธรรมดา  รอบแรก เวลา 10.00 น.  รอบสุดท้าย เวลา 16.00 น.
        - วันหยุด  รอบแรก 09.00 น. รอบสุดท้าย 17.00 น.
        - ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 299 บาท  เด็ก 149 บาท
        - ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 499 บาท  เด็ก 299 บาท
สอบถามข้อมูล โทร. 035-52 6211 - 2
 
 
ศาลเจ้าเสียนหลอไต้เทียนกง สมุทรปราการ
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า 5 องค์ 
“อู๋ฟู่เซียนส้วย” ซึ่งประกอบด้วย ตระกูลหลี่ “หลี่ต้าเลี่ยง”  ตระกูลฉือ “ฉือมุ่งเปียว” 
ตระกูลอู๋ “อู๋เสี้ยวควาน”  ตระกูลจู “จูชู๋ยื้อ”  ตระกูลฟ้าน “ฟ้านเฉินเยอะ” 
และยังมีเทพเจ้าอื่น ๆ เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากทั้งเทพเฉิงหวงเหย่ (หลักเมือง)
, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม), เจ้าพระขันธกุมาร (ท้าววิรุฬหก),
เจ้าพระธรรมบาล (สิบแปดอรหันต์), เทพเจ้าฝูเต๋อเจิ้นเสิน (แป๊ะกง)
เพื่อเป็นศิริมงคลในวันตรุษจีน
เที่ยวชมสถาปัตยกรรมจีนแท้ๆ
บนพื้นที่ 26.5 ไร่  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยได้นำรูปแบบของศาลมาจาก
มูลนิธิหนานคุณเซินไต้เทียนฟู่ของประเทศไต้หวัน สิ่งปลูกสร้างจึงมีโครง
สร้างสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ ๆ ยิ่งใหญ่อลังการ  หลังคาประดับด้วยสัตว์มงคล
ตามความเชื่อของชาวจีนทั้งหงส์และมังกร รวมด้วยเรื่องราวทางความเชื่อ
และวิถีชีวิตของชาวจีนโบราณ จากหลังคาถึงชายคาบรรจงแกะสลักไม้ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม
 
จุดดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะต้องชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกคือ สิงโตคู่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว นำเข้าจากประเทศจีน
สิงโตคู่ตามความเชื่อของชาวจีนถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล
มีสง่าราศี มองดูน่าเกรงขามยิ่งใหญ่เกรียงไกร ซึ่งสิงโตคู่ที่อยู่หน้าศาลของ
มูลนิธิธรรมกตัญญูได้ผ่านการปลุกเสก  สวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธ์โดยนักพรต
ผู้ปฏิบัติธรรมในลัทธิเต๋า มีคติความเชื่อว่า “สิงโตคู่อันศักดิ์สิทธิ์สามารถ
กำจัดสิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ สิ่งอาถรรพ์ทั้งปวงได้ และเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ของจีนโบราณที่สืบทอดกันมานับพันปี”
 
มูลนิธิฯเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2323 3120-5
 
 
พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม
ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ปางมหาเศรษฐีชัมภล
ขอพรเทพเจ้าเพื่อให้ท่านประทานโชคลาภและความร่ำรวย รวมถึงป้องกันภัยจากภูตผีปีศาจทั้งปวง
เที่ยวชมศิลปะ และวัฒนะธรรม
ด้านหน้าของจตุมหาโลกบาลจะมีลานแปดเหลี่ยมพร้อมสัญลักษณ์หยินหยางอยู่ตรงจุดศูนย์กลาง สำหรับให้ผู้ที่มาบูชาได้ขึ้นไปยืน ณ ตรงกลางลานเพื่อกราบบูชาให้ครบทั้งสี่ทิศ
เวลาทำการ จ. - อา. 7:00 - 18:00
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2449 เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
ที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ และเป็นที่นับถือของคนฉะเชิงเทรา รวมถึง
จังหวัดใกล้เคียง เชื่อกันว่าการได้มากราบไหว้วัดเล่งฮกยี่ จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ตามความหมายชื่อ เล่งฮกยี่
ความหมายภาษาจีนของวัด คำว่า “ฮก แปลว่า วาสนา โชคลาภ ความมั่งมีศรีสุข  
เล้ง หรือ เล่ง หมายถึง มังกร จึงมีผู้เรียกวัดนี้ ว่า มังกรวาสนา หรือ มังกรแห่งโชค” 
 
ตามหลักฮวงจุ้ยจีนกล่าวว่า วัดนี้ถือเป็นตำแหน่งท้องมังกร ส่วนตำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ จังหวัดกรุงเทพฯ และหางมังกรนั้นอยู่ที่วัดเล่งฮัวยี่ จังหวัดจันทบุรี ทั้งสามตำแหน่งของมังกรพาดผ่านดินแดนของความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์  เยาวราชดินแดนแห่งการค้าขาย เมืองแปดริ้วดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและจังหวัดจันทบุรี เมืองแห่งอัญมณีพลอย
 
ภายในวัดจีนประชาสโมสรมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น ท้าวจัตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ทำจากกระดาษที่ประตูทางเข้า  พระประธาน 3 องค์และองค์ 18 อรหันต์ ทำด้วยกระดาษนำมาจากเมืองจีน  รูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ(ไฉ่เซ่งเอี้ย) ที่อยู่ด้านขวาขององค์พระประธานและยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ตามคติจีน  ระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ใบในโลกที่รอบระฆังมีอักษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตรถือกันว่าผู้ได้ใดตีระฆังก็เหมือนกับการสวดมนต์ซึ่งได้บุญกุศล    นอกจากนี้ยังมีวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น   วิหารบูรพาจารย์  วิหารเจ้าแม่กวนอิม  วิหารตี่จั๊งอ๊วงและสระนทีสวรรค์ เป็นต้น