WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เนื่องด้วย เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ขอเชิญพี่น้อง ทำบุญ 9 วัด ใน์ วันดี วันแห่งความสุข เพื่อเป็นศิริมงคล แด่ชีวิต และครับครัวของท่าน ในวันปีใหม่ไทย ทราเวลทูไกด์ ขอให้ทุกท่าน มีแต่ความสุข ตลอดไปในวันสงกรานต์นี้ด้วยนะค่ะ

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ

ศาลหลักเมือง

ไหว้หลักเมือง ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี


วัดพระแก้วมรกต

ไหว้พระแก้วมรกตให้มีแก้ว แหวนเงินทอง


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ “อยู่ดีกินดีตลอดปี


วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระวัดอรุณ “ชีวิต โรจน์รุ่ง ทุกวันคืน


วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดัง ตลอดปี


วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง


ศาลเจ้าพ่อเสือ

เสริมอำนาจบารมี


วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป


วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ชีวิตมั่นคงดั่ภูเขา

 

 

 
 
 
 
   

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด อ่างทอง

ไหว้พระ 9 วัด นนทบุรี

ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

ไหว้พระ 9 วัด สิงห์บุรี

ไหว้พระ 9 วัด เพชรบุรี

ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด ลำปาง

ไหว้พระ 9 วัด ลำพูน

ไหว้พระ 9 วัด เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน