WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ร้านของฝากใหญ่ที่สุด สระมรกตกระบี่

แหล่งรวมของกินและของใช้จากภูมิปัญญาของชาวบ้านสระมรกต จ.กระบี่ จุดพักรถ ร้านของฝากมีสินค้าให้เลือกมากมาย ของกินของฝากขึ้นชื่อจ.กระบี่ และสินค้า OTOP ของที่ระลึกมีให้เลือกมากมาย

พร้อมรองรับกรุ๊ปทัวร์ต่างๆ ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวก สบาย บริการเป็นกันเอง

โทร. 085-8885143

 

 
 
เลขที่ 32/5 ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 085-8885143

เปิดทุกวัน 08:00 - 17:00. น.

https://www.facebook.com/RuenMorakotSouvenir
http://www.ruenmorakotkrabi.com