WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ภูลังกา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่า มีพื้นที่ครอบคลุม ต.ไผล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม และ อ.เซกา จ.หนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่ ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายที่อยู่โดดเดี่ยว เรียงอยู่ซ้อนๆกัน ทอดยาวไปตามแนวของแม่น้ำโขง ประกอบไปด้วยภูเขา 3 ลูก คือ ภูลังกาเหนือ ภูลังกากลาง และภูลังกา จุดสูงสุดอยู่บนภูลังกาเหนือ สูง 563 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบแห้งแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังสภาพสมบูรณ์ ที่มีสัตว์ป่าชุกชุม เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและลำธารใหญ่น้อยหลายสาย

สิ่งที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

น้ำตกตาดโพธิ์กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขาม ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 212 จากนครพนมแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 214 เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกมีลักษณะสวยงามไม่น้อยกว่าน้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้นจำนวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชั้นที่ 2 สูงถึง 30 เมตร

น้ำตกตาดขาม เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้น ๆ จำนวน 4 ชั้น เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปี สภาพโดยรอบร่มรื่น และมีลานหินเล็ก ๆ เหมาะสำหรับพักผ่อน

น้ำตกกินรี  เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีลานหินกว้างรองรับน้ำตกและป็นที่นั่งพักผ่อน น้ำตกมี 2 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯภูลังกา ประมาณ 34 กิโลเมตร

เจดีย์กองข้าวศรีบุณเนาว์  เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศ เนปาลเมื่อปี 2543 ตั้งอยู่บนลานหินที่มีลักษณะคล้ายกองข้าวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกาสูง ประมาณ 563 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางลักษณะทั่วไปเป็นลานหินกว้างสลับด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นจากแม่น้ำโขงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในตอนเช้าที่สวยมาก เจดีย์นี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาประมาณ 4 กิโลเมตร
เจดีย์อาจารย์วัง  เป็นเจดีย์ขนาดเล็กใช้บรรจุพระธาตุของหลวงปู่วัง เกจิอาจารย์ชื่อดังเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ตั้งอยู่บนลานหินทรายขนาดใหญ๋ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 545 เมตร อยู่ใกล้ๆกับหน้าผา "ใจขาด" ซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงชันมากบริเวณรอบๆมีก้อนหินรูปทรงแปลกๆเป็นจุดชมวิวดู

พระอาทิตย์ตกที่บริเวณบึงโขงหลงที่สวยงามมากอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถขึ้นไปท่องเที่ยวได้โดยการเดินผ่านไปทางเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760

 

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
พระธาตุพนม
2
วัดพระธาตุมหาชัย
3
พระธาตุท่าอุเทน
4
พระธาตุเรณู
5
พระธาตุศรีคุณ
6
วัดโอกาสศรีบัวบาน
7
พระธาตุประสิทธิ์