WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ภาพน้ำตกไทรโยค
 

น้ำตกไทรโยค กาญจนบุรี เป็นน้ำตกใหญ่ และติดอันดับต้นๆของเมืองไทยที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน และเล่นน้ำตกไทรโยค เพราะเป็นน้ำสำคัญของกาญจนบุรี เดินทางง่าย น้ำไหลตลอดทั้งปี ภายในอุทยานยังให้นักท่องเที่ยวกาเต็นท์นอน และ มีบ้านพักเป็นหลังไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการ และมีร้านค้าร้านอาหารมากมายบริการนักท่องเที่ยว

การเดินทาง
เรือ
จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงเรือที่ท่าเรือ จะมีเรือหางให้เช่าเหมาลำ เดินทางไปตามลำน้ำแควน้อย จนถึงน้ำตกไทรโยค
หรือจากสถานีรถไฟสามารถต่อเรือที่ท่าเรือปากแซง บ้านท่าเสา อำเภอไทรโยค ต่อไปยังน้ำตกไทรโยคได้อีกทางหนึ่ง

รถยนต์
ใช้ทางหลวงสายกรุงเทพ ฯ - กาญจนบุรี จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ
ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ทางเข้าอุทยานฯอยู่ทางซ้าย หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพ ฯ
ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ลงที่สถานีขนส่งกาญจนบุรีต่อรถประจำทางสายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ

รถไฟ
จากสถานีบางกอกน้อย ( ธนบุรี ) มาลงที่สถานีน้ำตกไทรโยคน้อย ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร
( ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ) ต่อรถประจำทางกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ อีกประมาณ 33 กิโลเมตร
ติดต่อสถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร.02-4113102

สำรองที่พัก
อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ โดยสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติไทรโยค โทร.034-686024 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ

แผนที่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค