WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

หลวงพ่ออู่ทอง วัดเขาทำเทียม พระพุทธรูปแกะสลัก ใหญ่ที่สุดในโลก

โครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก เกิดจากพระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี มีดำริที่จะสถาปนาพระ พุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ณ ภูผามังกรบิน(วงกลม) เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี ด้วยเหตุผลสอดคล้องทั้งในด้านพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยัน “..เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ...” และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ส่งพระโสณะ และพระอุตตรเถระ เข้ามาในต้นพุทธศตวรรษที่๓ ดังหลักฐานจารึกศิลา “ปุษยคีรี” และ “ธรรมจักรบนยอดเสาอโศก”

อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีพระพุทธปุษยคีรีสุสรรณภูมิ เป็นองค์แรก

 

     โครงการฯนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ แข็งแกร่งทางพุทธศาสนาของประเทศไทยที่ดำเนินมาอย่างยาวนานจนพุทธกาลล่วงสู่ ปี ๒๕๕๔ มหาชนชาวไทย และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สร้างพลังศรัทธาเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการ สร้างพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดหน้าตัก ๘๐ เมตร และสูง ๑๐๘ เมตร พระนามว่า “สมเด็จพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” หรือ “หลวงพ่ออู่ทอง” ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง ๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๕ ปี และทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
     2 มีนาคม 2554 : พระเทพสุวรรณโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ฯ และเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายรายงานโครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผา ใหญ่ที่สุดในโลก(WORLD BIGGEST BUDDHA IMAGE : WBBI) แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหา เถรสมาคม และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯให้ความสนใจและเห็นชอบกับโครงการฯเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ปรารภว่า

และขอเชิญผู้มีจิตรศรัธทา ร่วมสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

   "โครงการนี้อยากทำมานานแล้ว แต่ยังไม่พบพื้นที่ที่เหมาะสม และยินดีที่โครงการนี้เกิดขึ้น ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง.." สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวด้วยว่า พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก จะเป็นโครงการที่ชาวพุทธทั่วโลกชื่นชมยินดีและจะให้ความ สนใจเดินทางมากราบไหว้บูชา เพราะโครงการแกะสลักพระพุทธรูปลงไปบนผนังหน้าผานี้ถือเป็นที่สุดในโลก และเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับกล่าวย้ำในตอนท้ายว่า “ โอกาสทองอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานโครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ทุนนิธิพระเจ้าอู่ทอง วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
Tel : 081-880-0136, 081-016-5186, 0-3596-0440        Fax : 0-3596-0441

http://www.arockbuddha.com

 

แผนที่ หลวงพ่ออู่ทอง วัดเขาทำเทียม

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
2
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
3
วัดพระรูป
4
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
5
วัดแค
6
วัดพระนอน
7
วัดประตูสาร
8
วัดไผ่โรงวัว
9
วัดบ้านกร่าง