WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

ประเพณีวันสงกรานต์
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
12-16 เมษายน 2561

ประเพณีและเทศกาลสำคัญ อันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั่วประเทศ คือ วันสงการนต์ ของทุกปี
ที่คนไทยได้สืบสานประเพณีความชุ่มฉ่ำมายาวนาน และที่สำคัญเป็นวันปีใหม่ของไทย
พี่น้องชาวไทยต่างเดินทาง ท่องเที่ยว และเฉลิมฉลองประเพณีในวันสงกรานต์ ในวันหยุดยาว

ทราเวลทูไกด์ ได้รวบรวมสถานที่จัดงานวันสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์"
มาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเฉลิมฉลองแบบชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าน่ะค่ะ
และขออวยพรขอให้ทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยว และมีความสุข ในวันสงกรานต์นี้ด้วยน่ะค่ะ

 

 

สงกรานต์ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่

12 - 16 เมษายน 2561

ณ บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มโดยในวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่ นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชมที่ได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน จากนั้นในวันที่ 14 เมษายน ที่เรียกกันว่า "วันเนา" หรือ "วันเน่า" จะเป็นวันที่ห้ามด่าทอ ว่าร้ายผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี ส่วนในวันที่ 15 เมษายน "วันพญาวัน" หรือ "วันเถลิงศก" เป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย พอถึงวันที่วันที่ 16 เมษายน "วันปากปี" ทุกคนก็จะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่าง ๆ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา โดยในวันที่ 17 เมษายน "วันปากเดือน" ซึ่งเป็นวันสุดท้ายขอองเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการปัดตัว เพื่อส่งเคราะห์ต่าง ๆ ออกไป อันเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางภาคเหนือ หรือแผ่นดินล้านนาเท่านั้น
กิจกรรมหลัก
-ร่วมขบวนแห่และสรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมทั้งขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด – ไม้ค้ำสะหลี (สะหลี หมายถึง ต้นโพธิ์)

การท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่โทร.0 5325 9365, 0 5325 2557

 

 

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน
16 - 17 เมษายน 2561

ณ บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณี ดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
กิจกรรมหลัก
การประกวดและก่อพระทรายตลอดชายหาดบางแสน การแข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล

 

 

สงกรานต์สังขละบุรี
13 - 18 เมษายน 2561
ณ วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร

"สะพานแห่งศรัทธา พระเดินบนหลังคน สงกรานต์สังขละบุรี" สัมผัสกับประเพณีสงกรานต์อันงดงามของชาวมอญ โดยในช่วงเช้าก็มีการทำบุญใส่บาตร โดยจะเห็นภาพชาวมอญที่เดินทูนถาดอาหารไว้บนศีรษะเพื่อนำไปถวายพระ พบการสรงน้ำพระตามแบบประเพณีของชาวมอญ ซึ่งเป็นการสรงน้ำผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่นำมามัดรวมต่อๆกัน เป็นระยะทางยาวนับกิโลเมตร โดยในวันสรงน้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระในพิธี จะพบภาพชาวบ้านผู้ชายจะพร้อมใจกันนอนเรียงต่อกันเป็นสะพานมนุษย์ เพื่อให้พระเถระเดินย่ำไปบนหลังจนถึงบริเวณที่นั่งสรงน้ำ และหลังจากสรงน้ำพระเสร็จ ชาวบ้านผู้ชายจะอุ้มพระไปส่งที่บันไดกุฏิ
กิจกรรมหลัก
-ศึกษาความเชื่อเรื่องพิธีหม้อมงคล, การเข้าวัดถือศีล, อาบน้ำพ่อแม่ผู้สูงอายุยามเย็นที่วัด และการขนทรายไปร่วมก่อเจดีย์ของชาวมอญ
-พิธีสรงน้ำพระ ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ ชมขบวนพระสงฆ์เดินเหยียบไปบน หลังคน
-พิธีแห่กองผ้าป่า ยกฉัตรเจดีย์ทรายและทำบุญกรวดน้ำสงกรานต์

ข้อมูลการติดต่อ : เลขาสภาวัฒนธรรมตำบลหนองลู
โทร. 08 9092 5140, 08 9514 2398 เทศบาลตำบลวังกะ โทร. 0 3459 5093

 

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ช่วงเช้า หน้าวิหารพระมงคลบพิตร ช่วงบ่าย หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและบริเวณรอบเกาะเมือง หน้าพระราชวังจันทร์เกษม บริเวณใต้สะพานปรีดีธำรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร จำนวน 500 รูป การปล่อยนก ปล่อยปลา ขบวนแห่นางสงกรานต์จากหน่วยงานต่าง ๆรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ พร้อมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์

 

- การประกวดเทพีสงกรานต์
- ฟรีคอนเสิร์ต
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร
- พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ
- รถบุษบก และรถแห่นางสงกรานต์
- การเล่นน้ำตลอดเส้นทาง

ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-25 2168

 

 

สงกรานต์พระประแดง

21 - 23 เมษายน 2561

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ – ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดงโดยเฉพาะในวันท้ายของสงกรานต์ (ถัดจากวันที่ 13 เมษายน อีกหนึ่งอาทิตย์) ทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนสาวรามัญ–หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆ ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ และชุดลอยชาย เพื่อแห่นก – แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก – ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืน ยาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่าง ๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาว ๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเอง ซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้
กิจกรรมหลัก
- ขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ
- การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั่งเดิม (การละเล่นสะบ้า)

- ประเพณีการกวนกาละแม (กวันฮะกอ)

ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองพระประแดง โทรศัพท์ 0 2463 4841

 

 

งานประเพณีสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์ บุญปีใหม่ ไทย-ลาว
11 - 15 เมษายน 2561

ณ บริเวณลานกันเกราหน้าตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองนครพนมและเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย- ลาว ตามแบบวัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของชาวนครพนม ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษารูปแบบของประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย กิจกรรมแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ อำเภอเรณูนคร จะมีการฟ้อนรำผู้ไทที่มีความอ่อนช้อยงดงาม และความมีมนต์ขลังของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน รวมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม
กิจกรรมหลัก
- อ.เมืองนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย การแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม

- อ.เรณูนคร ร่วมชมการฟ้อนผู้ไท พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน ขบวนแห่นางสงกรานต์สาวผู้ไทเรณูนครชมการละเล่นพื้นบ้านชาวผู้ไท ชิมอาหารพื้นเมือง การจำลองวิถีชีวิตของชาวผู้ไท และการประกวดสาวงามเรณูนคร ณ บริเวณถนนวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเรณูนคร

ททท. สำนักงานนครพนม Tel. 0 4251 3490-1

 

 

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

8 - 12 เมษายน 2561

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
“คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” คำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน “สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย” ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน” จึงหมายความถึงการ “ทำทาน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่ถูกจารึกไว้ ดังนั้นสงกรานต์สรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย จึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการร่วมงานอีกพื้นที่หนึ่ง และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมหลัก
-ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท
-ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน
-ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรมของอำเภอศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 9918

 

 

งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้

13 - 16 เมษายน 2561

ณ เทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย
งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้ำ ตั้งต้นก้อน ประกวดนางสงกรานต์ พิธีแห่ต้นดอกไม้ ประกวดต้นดอกไม้ พิธีแห่ธุง พิธียกธุง และพิธีอาราธนาพระไตรสรณคม

ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองเลย โทร. 0-4281-4971

 

งานมหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย 2560 ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ภายในงานมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสและพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ เข้าขบวนแห่รอบตัวเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ และนมัสการและมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ราคาถูก สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-325406-7

 

 

สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น

12-16 เมษายน 2561

สุดยอดมหาสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่น ไม่ควรพลาดเด็ดขาด คนนับหมืนมาเล่นน้ำพร้อมทั้ง
การจัดกิจกรรมมากมาย ดนตรี การประกวด ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายมาออกในงานนี้

 

งานสงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน ประจำปี 2561

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

งานประเพณีสงกรานต์อินโดจีน 4 เชื้อชาติ อันได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม และจีน ซึ่งจะนำเอาศิลปวัฒนธรรมทั้ง 4 ชาติ มาจัดแสดงในรูปแบบแสง สี เสียง (LIGHT & SOUND) ที่จะเล่าขานตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง และการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ บนเวทีกลางแม่น้ำโขง เชิงสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 2 พร้อมทั้งการแสดงม่านน้ำพุและน้ำพุดนตรี ที่จะช่วยเพิ่มมิติสีสันสงกรานต์ ในวันที่ 13 – 15 เม.ย.นี้ และยังมีกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พิธีแห่เครื่องบรรณการบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงวิถีชีวิต 8 ชนเผ่าพื้นเมืองมุกดาหาร (12-15 เม.ย.59) มหกรรมร้านอาหารไทย-อินโดจีน เทศกาลกินปลาแม่น้ำโขง เทศกาลสมุนไพร 4 แผ่นดิน ณ ถนนคนเดินอินโดจีน (ถ.สำราญชายโขง) กิจกรรมการประกวดมิสอินโดจีน การประกวดเส็งกลอง การประกวดลำผญาย่อยหัวดอนตาล การแข่งขันเยาวชนพูดภาษาอาเซียน 10 ประเทศ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน ณ เวทีลานกิจกรรม (หน้าวัดศรีสุงมังค์) และ ในวันที่ 13 – 15 เม.ย.59 มาสนุกสนานไปกับกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ที่อุโมงค์น้ำ โฟมปาร์ตี้ ที่ วงเวียนน้ำพุ อ.เมือง จ.มุกดาหาร