WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

ประเพณีวันสงกรานต์
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
12-16 เมษายน 2561

ประเพณีและเทศกาลสำคัญ อันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั่วประเทศ คือ วันสงการนต์ ของทุกปี
ที่คนไทยได้สืบสานประเพณีความชุ่มฉ่ำมายาวนาน และที่สำคัญเป็นวันปีใหม่ของไทย
พี่น้องชาวไทยต่างเดินทาง ท่องเที่ยว และเฉลิมฉลองประเพณีในวันสงกรานต์ ในวันหยุดยาว

ทราเวลทูไกด์ ได้รวบรวมสถานที่จัดงานวันสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์"
มาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเฉลิมฉลองแบบชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าน่ะค่ะ
และขออวยพรขอให้ทุกท่าน เดินทางท่องเที่ยว และมีความสุข ในวันสงกรานต์นี้ด้วยน่ะค่ะ

 

ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2561

 ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัติย์ท้องถิ่นที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การจัดงานสงกรานต์ซึ่งนับ    วันปีใหม่ของไทย เป็นกิจกรรมงานบุญโดยใช้วิถีธรรมชาติกับน้ำ อีกทั้งการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การล้างเท้าแม่      ถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม           เป็นการสร้างความรักความศรัทธาความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ดีงามของท้องถิ่นในด้านประเพณีสืบต่อไป

 

สงกรานต์ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่

12 - 15 เมษายน 2561

งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่) ประจำปี 2561

– การแถลงข่าวงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 18.00 น.
– งานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณี และพระศิลา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา วันที่ 1-3 เมษายน 2561 ณ วัดเชียงมั่น เวลา 09.00-23.00 น.
– งานประเพณีปอยส่งลอง สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทราย วันที่ 4-6 เมษายน 2561 ณ วัดป่าเป้า เวลา 09.00-22.00 น.
– ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์สักการะพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง วันที่ 7-9 เมษายน 2561 ณ วัดเชียงยืน เวลา 09.00-22.00 น.
– สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี่ใหม่เมือง สรงน้ำพระ ตัดจ้อ-ตานตุง วันที่ 7-16 เมษายน 2561 ณ วัดโลกโมฬี เวลา 06.00-20.00 น.
– เจดีย์ทรายสุดส้าว สรงน้ำพระ ปั่นปอน ศิลปะพื้นบ้าน วันที่ 10-15 เมษายน 2561 ณ วัดเจ็ดลิน เวลา 09.00-21.00 น.
– สมโภชพระสิงห์ กาดหมั้ว ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ศิลปะพื้นบ้าน วันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เวลา 08.00-24.00 น.
– กิจกรรมยอสวย ไหว้สา พระญามังราย วันที่ 11-12 เมษายน 2561 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตลอดวัน
– ประเพณีสรงน้ำเจดีย์จ๋อมสรี่ปุรีนานบ่วงรั้ว ไหว้สาป๋ารมีพระเจ้าแสนแซว่ วันที่ 11-16 เมษายน 2561 ณ วัดยางกวง เวลา 09.00-22.00 น.
– พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ 722 ปี การก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวลา 06.00-08.00 น.
– พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 10.09-11.39 น.
– งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น วันที่ 12-15 เมษายน 2561 ณ วัดพันอ้น เวลา 09.00-22.00 น.
– พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 06.00-08.00 น.
– พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรพบุษบก วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เวลา 09.09-09.39 น.
– การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 07.00-12.00 น.
– กิจกรรมข่วงวัฒนธรรม การประกวดเครื่องสักการะล้านนา วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 07.09-11.30 น.
– กิจกรรมข่วงวัฒนธรรม ข่วงอาหารขนมพื้นเมือง ข่วงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข่วงศิลปะการแสดง วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 10.00-22.00 น.
– พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์และขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญ วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ สี่แยกสันป่าตอง-วัดพระสิงหค์ เวลา 13.30-18.00 น.
– การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์ วันที่ 13-14 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 19.00-24.00 น.

– การประกวดหนูน้อยสงกรานต์เจียงใหม่ วันที่ 15 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 19.00-23.00 น.
– พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ (สสส.) วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 09.00-18.00 น.

การท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่โทร.0 5325 9365, 0 5325 2557

งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน
16 - 17 เมษายน 2561

ณ บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณี ดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไปเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
กิจกรรมหลัก
การประกวดและก่อพระทรายตลอดชายหาดบางแสน การแข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้านและการเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล

สงกรานต์สังขละบุรี
12 - 17 เมษายน 2561
ณ วัดวังก์วิเวการาม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร

"สะพานแห่งศรัทธา พระเดินบนหลังคน สงกรานต์สังขละบุรี" สัมผัสกับประเพณีสงกรานต์อันงดงามของชาวมอญ โดยในช่วงเช้าก็มีการทำบุญใส่บาตร โดยจะเห็นภาพชาวมอญที่เดินทูนถาดอาหารไว้บนศีรษะเพื่อนำไปถวายพระ พบการสรงน้ำพระตามแบบประเพณีของชาวมอญ ซึ่งเป็นการสรงน้ำผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่นำมามัดรวมต่อๆกัน เป็นระยะทางยาวนับกิโลเมตร โดยในวันสรงน้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระในพิธี จะพบภาพชาวบ้านผู้ชายจะพร้อมใจกันนอนเรียงต่อกันเป็นสะพานมนุษย์ เพื่อให้พระเถระเดินย่ำไปบนหลังจนถึงบริเวณที่นั่งสรงน้ำ และหลังจากสรงน้ำพระเสร็จ ชาวบ้านผู้ชายจะอุ้มพระไปส่งที่บันไดกุฏิ
กิจกรรมหลัก
-ศึกษาความเชื่อเรื่องพิธีหม้อมงคล, การเข้าวัดถือศีล, อาบน้ำพ่อแม่ผู้สูงอายุยามเย็นที่วัด และการขนทรายไปร่วมก่อเจดีย์ของชาวมอญ
-พิธีสรงน้ำพระ ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ ชมขบวนพระสงฆ์เดินเหยียบไปบน หลังคน
-พิธีแห่กองผ้าป่า ยกฉัตรเจดีย์ทรายและทำบุญกรวดน้ำสงกรานต์

ข้อมูลการติดต่อ : เลขาสภาวัฒนธรรมตำบลหนองลู
โทร. 08 9092 5140, 08 9514 2398 เทศบาลตำบลวังกะ โทร. 0 3459 5093

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า
13 - 15 เม.ย. 2561

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ช่วงเช้า หน้าวิหารพระมงคลบพิตร ช่วงบ่าย หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและบริเวณรอบเกาะเมือง หน้าพระราชวังจันทร์เกษม บริเวณใต้สะพานปรีดีธำรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร จำนวน 500 รูป การปล่อยนก ปล่อยปลา ขบวนแห่นางสงกรานต์จากหน่วยงานต่าง ๆรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ พร้อมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์

 

- การประกวดเทพีสงกรานต์
- ฟรีคอนเสิร์ต
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร
- พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ
- รถบุษบก และรถแห่นางสงกรานต์
- การเล่นน้ำตลอดเส้นทาง

ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-25 2168

สงกรานต์พระประแดง

16 - 18 เมษายน 2561

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ – ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดงโดยเฉพาะในวันท้ายของสงกรานต์ (ถัดจากวันที่ 13 เมษายน อีกหนึ่งอาทิตย์) ทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนสาวรามัญ–หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆ ไว้อย่างมั่นคงตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ และชุดลอยชาย เพื่อแห่นก – แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก – ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืน ยาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่าง ๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาว ๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเอง ซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้
กิจกรรมหลัก
- ขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ
- การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั่งเดิม (การละเล่นสะบ้า)

- ประเพณีการกวนกาละแม (กวันฮะกอ)

ข้อมูลการติดต่อ : เทศบาลเมืองพระประแดง โทรศัพท์ 0 2463 4841

งานประเพณีสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์ บุญปีใหม่ ไทย-ลาว
11 - 15 เมษายน 2561

ณ บริเวณลานกันเกราหน้าตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองนครพนมและเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม
สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย- ลาว ตามแบบวัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของชาวนครพนม ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษารูปแบบของประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย กิจกรรมแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ อำเภอเรณูนคร จะมีการฟ้อนรำผู้ไทที่มีความอ่อนช้อยงดงาม และความมีมนต์ขลังของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน รวมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม
กิจกรรมหลัก
- อ.เมืองนครพนม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย การแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม

- อ.เรณูนคร ร่วมชมการฟ้อนผู้ไท พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน ขบวนแห่นางสงกรานต์สาวผู้ไทเรณูนครชมการละเล่นพื้นบ้านชาวผู้ไท ชิมอาหารพื้นเมือง การจำลองวิถีชีวิตของชาวผู้ไท และการประกวดสาวงามเรณูนคร ณ บริเวณถนนวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเรณูนคร

ททท. สำนักงานนครพนม Tel. 0 4251 3490-1

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

13 - 15 เมษายน 2561

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
“คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” คำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน “สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย” ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน” จึงหมายความถึงการ “ทำทาน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่ถูกจารึกไว้ ดังนั้นสงกรานต์สรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย จึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการร่วมงานอีกพื้นที่หนึ่ง และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมหลัก
-ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท
-ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน
-ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรมของอำเภอศรีสัชนาลัย

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 9918

งานมหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย 12 - 18 เม.ย. 2561
ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ภายในงานมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสและพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ เข้าขบวนแห่รอบตัวเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ และนมัสการและมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ราคาถูก สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-325406-7

 

สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น

8-15 เมษายน 2561

สุดยอดมหาสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่น ไม่ควรพลาดเด็ดขาด คนนับหมืนมาเล่นน้ำพร้อมทั้ง
การจัดกิจกรรมมากมาย ดนตรี การประกวด ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายมาออกในงานนี้ กิจกรรม วันที่ 12 เมษายน พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและพิธีเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุค วันที่ 13 เมษายน จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมถนนข้าวเหนียว

กิจกรรม

เล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน คลื่นมนุษย์ย้อนยุคสุดประตูเมือง ณ ขอนแก่น วันที่ 14 กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน มีซุ้มอาหารกว่า 50 ซุ้ม ชิมฟรี และการแสดงส้มตำ ลำซิ่ง สำหรับ การปิดถนน เพื่อตั้งเวทีกลางบริเวณวงเวียนศาลหลักเมืองตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 10 เมษายน และระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนจะปิดถนนข้าวเหนียวตั้งแต่ 15.00 น. – 21.00 น.

 

HATYAI MIDNIGHT SONGKRAN
11 - 15 เม.ย. 2561

ณ  สี่แยกโอเดียน, ถนนเสน่หานุสรณ์, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 จังหวัดสงขลา
การประกวดเทพีสงกรานต์ การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ Midnight Songkran
เทศบาลนครหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0 7420 0041

 
 
 
 

ชวนเที่ยวงาน “คิง เพาเวอร์ สงกรานต์ รางน้ำนครา”  
สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำวิถีไทย สรงน้ำพระ สาธิตร้อยมาลัย ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ชิมอาหารรสเยี่ยม พบศิลปินดารามากมาย พร้อมชมความงามของนางสงกรานต์มโหธรเทวีตลอดทุกวัน 

อย่าพลาด! 10 – 15 เมษายนนี้ ตั้งแต่ 11.00 น. - 20.00 น. ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ