WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
ถ้ากล่าวถึงวัดที่สำคัญและมีความเก่าแก่ในอยุธยา และศักดิ์สิทธิ์ และมีตำนานพระขุนแผน มหาเสน่ห์นั่น คือ วัดใหญ่ชัยมงคล หรือวัดป่าแก้ว หลายท่านคงเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีความสักสิทธิ์ ของวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ คือพระขุนแผน วัดใหญ่ชัยมงคล ห้อยพระขุนแผน หรือพกติดตัวแล้ว จะมีเสน่ห์ คนรักคนหลง ค้าขายดี ติดต่องานสะดวก เดินทางปลอดภัย แคล้วคาด นั่นคือสาเหตุที่คนทั่วประเทศต่างมากราบไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ ประกอปกับ วัดใหญ่ชัยมงคล นักท่องเที่ยวนิยมมาทำบุญ 1 ใน 9 วัด อยุธยา เพราะมีความเชื่อว่า มากราบไหว้พระวัดใหญ่ชัยมงคลแล้ว จะเป็นศิริมงคลคือ กิจการใหญ่โต และ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ชนะอุปสรรคต่างๆได้ สมดั่งชื่อ วัดใหญ่ชัยมงคล

ประวัติโดยย่อ

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชือ วัดคณะป่าแก้ว ต่อมาเรียกให้สั้นลงว่า “วัดป่าแก้ว”  ต่อมาคนเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์นิกายนี้  พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน์มีตำแหน่งเป็น สังฆราชฝ่ายขวาคู่กับพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระมีตำแหน่ง เป็นสังฆราชฝ่ายซ้าย หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น“วัดเจ้าพระยาไทย” สันนิษฐานว่ามาจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสร้างวัดป่าแก้วขึ้น ณ บริเวณที่ซึ่งได้ถวายพระเพลิงพระศพของเจ้าแก้วเจ้าไทยหรืออาจมาจากการที่วัด นี้เป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวา ซึ่งในสมัยโบราณเรียกพระสงฆ์ว่า “เจ้าไทย” ฉะนั้นเจ้าพระยาไทยจึงหมายถึงตำแหน่งพระสังฆราช ในปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ ตำบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี

     

ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ
์แห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจสร้างเสริมพระเจดีย์
เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้ง องค์ก็ได้ ไม่มีหลักฐานแน่นอน ขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล” แต่ราษฎรเรียกว่า
“พระเจดีย์ใหญ่” ฉะนั้นนานวันเข้าวัดนี้จึงเรียกชื่อเป็น “วัดใหญ่ชัยมงคล” วัดนี้ร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย และเพิ่งจะตั้งขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จ พระนเรศวร เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน   ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก 

เปิด 8.30-16.30 น.
คนไทยเข้าฟรี ชาวต่างชาติเสีย 20 บาท

http://www.watyaichaimongkol.net/

 
แผนที่ วัดใหญ่ชัยมงคล

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
วัดไชยวัฒนาราม
2
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
3
วัดหน้าพระเมรุ
4
วัดใหญ่ชัยมงคล
5
วัดพุทไธศวรรย์
6
วิหารพระมงคลบพิตร
7
วัดมหาธาตุ
8
วัดโลกยสุธา
9
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร