WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดสมานรัตนาราม

วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน อำเภอวังน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สร้างวัดแห่งนี้คือ พระอาจารย์สมชาย พุทฺธสโร ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินบริเวณตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๔๘ ไร่ และพระอาจารย์สมชาย พุทฺธสโร ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อุโบสถใหญ่ที่สร้างแล้วเสร็จเป็นทรงมหาเจดีย์ สีทองอร่ามสวยงามจนเป็นจุดเด่นภายในตำบลโพรงอากาศสามารถมองเห็นได้แต่ไกล

วัดโพรงอากาศ ยังมีพระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อโสธร , หลวงพ่อวัดบ้านแหลม , หลวงพ่อโต ,หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา และที่เป็นจุดเด่นของทางวัดก็คือ องค์พระพิฆเนศ ปางนั่งประทานพร องค์ใหญ่ สามารถมองเห็นแต่ไกล และมีความสวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวต่างพากันมากราบไหว้ หลวงพ่อสมชาย และ องค์พระพิพระพิฆเนศ ปางนั่งประทานพร เมื่อมีโอกาศได้มาเที่ยวจังหวัด ฉะเชิงเทรา

สามารถมองเห็นองค์เจดีย์ ที่มีความสวยงามแต่ไกล

องค์ยักษจำลอง

มาถึงต้องมากราบ พระก่อนเลย

พระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อโสธร , หลวงพ่อวัดบ้านแหลม , หลวงพ่อโต ,หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อวัดเขาตะเครา

ชั้นสองดาดฟ้า สามารถขึ้นไปชมความสวยงาม แบบ 360 องศา

 

 

พระอุโบสถที่มี พระพุทธรูปจำลอง หลวงพ่อโสธร

 

ชมวิวรอบๆวัด

องค์พระพิพระพิฆเนศ ปางนั่งประทานพร

มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย และ ต่งชาติมากราบไหว้ของพร องค์พระพิพระพิฆเนศ ปางนั่งประทานพร

จุดนั่งชมวิวพักผ่อนริมสระน้ำ ให้อาหารปลา

การเดินทาง

กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ เข้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนถึงตัวจังหวัด จะพบทางแยกเป็นสะพาน มีป้ายจราจรบอกทางไปกรุงเทพและป้ายไปฉะเชิงเทรา ให้ใช้เส้นทางเข้ากรุงเทพ ตัดเข้าทางหลวงหมายเลข 304 จากนั้นให้วิ่งตรงมาถึง สามแยกสตาร์ไลน์ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3200 ขับรถมาจนถึงสามแยกบางขวัญ (ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) ให้เลี้ยวซ้าย ไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบป้ายบอกทางเข้าวัดด้านขวามือ ให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 150 เมตร จะถึงวัด

 
 

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลหลักเมือง
2
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
3
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
4
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
5
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
6
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ
7
วัดโพธิ์บางคล้า
8
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
9
วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร)