WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดห้วยปลากั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 553 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 15 ไร่ เริ่มก่อตั้งในปี 2544 โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งร่วมกันก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จนกระทั่ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อสร้างศาสนวัตถุ เริ่มตั้งแต่ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน และได้ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ พบโชคธรรมเจดีย์ขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ต่อมาเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัด ชื่อว่า “วัดห้วยปลากั้ง” โดยมีพระอธิการ พบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จาก ต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายที่สำคัญแห่งหนึ่ง
พบโชคธรรมเจดีย์วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2550 เป็นมหาเจดีย์ขนาดกว้าง 32 เมตรทรง 12เหลี่ยม สูง 49 เมตร มี 9 ชั้น ก่อสร้างเป็นเจดีย์รูปแบบร่วมสมัย ผสมผสานศิลปะทั้ง ไทย จีน ยุโรป ภายนอกสร้างเป็นชั้น ๆ ทุกชั้นมุงหลังคาคล้ายเก๋งจีนประดับมังกรรอบด้าน

ยอดเจดีย์ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบไทยแท้ ประดับด้วยยอดฉัตรศิลปะพม่า ภายในตกแต่งแบบยุโรป แต่ละชั้นประดิษฐานสิ่งศักดิ์คู่บารมี โดยชั้นที่ 1 ประดิษฐานรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรนั่ง ขนาดหน้าตัก 3 เมตร 50 เซนติเมตร สูง 6 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 2 และ 3 ประดิษฐานรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิม 24 ปาง ชั้นที่ 4 ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ชั้นที่ 5 ประดิษฐานรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมปาง พันเนตรพันกร ชั้นที่ 6 ประดิษฐานรูปแกะสลักสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 7 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 8 ประดิษฐานพระศรีอริยเมตตรัย แกะสลักด้วยไม้จันหอมทั้งองค์ ชั้นที่ 9

ประดิษฐานพระยูไล มหาบารมี และภายนอกรอบฐานพระมหาเจดีย์รายรอบด้วยพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด 12 ราศี 12 องค์ ประกอบไปด้วย ปีชวด พระธาตุศรีจอมทอง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ , ปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง , ปีขาล พระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ. แพร่ , ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ. น่าน , ปีมะโรง พระพุทธสิหิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ , ปีมะเส็ง พระธาตุพุทธคยา ประเทศอินเดีย , ปีมะเมีย พระธาตุชเวดากอง ประเทศพม่า , ปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ , ปีวอก พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม , ปีระกา พระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน , ปีจอ พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงค์ , ปีกุน พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดห้วยปลากั้งขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านกราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมสร้างบารมีกับทางวัดได้ทุกวัน
พบโชค พบบุญ พบโชค ธรรมเจดีย์ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

สอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่  0-5315-0274
https://www.facebook.com/wathyuaplakang
http://www.wathyuaplakang.org
 
แผนที่วัดห้วยป่ากั้ง