WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

วัดสมานรัตนาราม
 

วัดสมานรัตนาราม  ตั้ง อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางแก้ว (ตำบลไผ่เสวกเดม)  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใกล้กับโครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง มีเนื้อที่ตามหน้าโฉนดที่ตั้งวัด ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา (ภายหลังปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้ทำการรวบรวมผู้มีจิตศรัทธา จัดซื้อที่ถวายวัด จำนวน ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา  )
ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงวัดสมานรัตนารามแล้ว  ไม่มีใครไม่รู้จัก  เพราะเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยว ตลอดถึงพ่อค้าประชาชน และนักแสวงบุญทั้งหลาย ทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันเข้าทำบุญที่วัดไม่ขาดสาย เป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาที่วัดนี้จำนวนนับหมื่น คนทีเดียว

นอกจากพระพิฆเนศแล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เข้ามาสามารถเข้ากราบสักการะขอพรได้อีกมากมาย อาทิเช่น หลวง พ่อโต พระประธานในพระอุโบสถหลังใหม่, หลวงพ่อองค์ดำ, หลวงพ่อประทานพร, พระโพธิสัตว์กวนอิม, พระราหู, พระอินทร์ทรงช้าง, จระเข้โหราเทพารักษ์, พ่อปู่ฤๅษี (พ่อแก่) เป็นต้น

เดินทางจาก กทม.วิ่ง ถนนรามอินทรา ออกมีนบุรี ก่อนถึงมีนบุรีเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดฉะเชิงเทรา สังเกตุป้ายบอกทางเมื่อจะเข้าแปดริ้วเลี้ยวซ้ายบนสะพาน (ตรงไปจะไปชลบุรี ) ไปเรื่อยๆเลยไฟแดงชิดขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงตรงไปถึงสี่แยกไฟแดงแยก คอมเพล็กเลี้ยวซ้ายไปทางบางคล้า ตั้งไมล์ 4 กม. จะถึงปากทางวัดจุกเฌอ เลี้ยวช้ายเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโล จะมีทางเบี่ยงขวาสังเกตป้าย(ถ้าเลยจะเข้าวัดจุกเฌอให้ถอยกลับ) วิ่งข้ามสะ พานชี่งเป็นเขื่อนทดน้ำจะสูงสักนิดลงสะพานวิ่งต่อไปอีกประมาณ 1กม.จะถึงปากทางเข้าวัดสมานรัตนาราม


การเดินทางกลับ กทม.เพื่อ เป็นการลดความคับคั่งและอุบัติเหตุเมื่อเดินทางกลับออกจากวัดสมานรัตนา ราม(ใหม่ขุนสมาน)ออกปากทางจุกเฌอ ถ้ารอกลับตรงจุดนี้จะกลับลำบาก ขอให้เลยไปใช้ยูเทอร์นวัดหัวสวน หรือยูเทอร์นไทยแอร์โร่ฃึ่งอยู่เลยยูเทอร์นจุกเฌอไปประมาณ 1-2 ก.ม.


หรือ ออกจากวัดเลี้ยวขวาตรงประตูยักษ์ไปถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายจนถึงทางเชื่อมเลี้ยว ซ้ายตรงคอสะพานวิ่งไปจนถึงอีกสะพาน พอลงเลี้ยวซ้าย(ทางบังคับ)วิ่งไปสุดทางเลี้ยวขวาเลียบแม่น้ำไปถึงสะพานข้าม แม่น้ำลอดใต้สะพานถึงสามแยกเลี้ยวขวาเจอไฟแดงตรงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้ากทม.

วัดสมานรัตนาราม  โทร  081-9830400

 
 

 


 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
ศาลหลักเมือง
2
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
3
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง)
4
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
5
วัดพระธาตุวาโย (วัดห้วยน้ำทรัพย์)
6
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ
7
วัดโพธิ์บางคล้า
8
วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)
9
วัดสมานรัตนาราม (ใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร)