WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

วัดพระเจ้าหลวง ม่อนพระเจ้าหลาย แม่ขะจาน จ.เชียงราย เป็นวัดที่มีความสวยงาม และวิวสวยมากๆ ตั้งอยู่บนยอดดอย สามารถชมวิวแบบ 360  ในช่วงฤดูหนาว สามารถมองเห็นวิวทะเลหมอกได้ในยามเช้าได้อย่างสวยงาม เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวเชียงรายที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุ และได้ชมวิวที่สวยงาม

ประวัติความเป็นมาม่อนพระเจ้าหลาย            
พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย   เป็นพระธาตุที่เก่าแก่นับประมาณเป็นพันกว่าปี ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนสร้าง มีแต่ผู้คนได้เห็นพระบรมธาตุ ดวงแก้วใสสว่างเสด็จออกทุก วันโกณ วันพระ  บนยอดเขาแห่งนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านพระครูยติวัตรวิมล เจ้าคณะอำเอเวียงป่าเป้า ได้นำคณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุองค์เก่าที่พังทลาย เมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัด ประเพณีบูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือน ๗ เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

{image.index}/{image.total}
 
ที่ตั้ง เลขที่ 254 หมู่ 5 ต.แม่เจดีย์ อ.เมือง จ.เชียงราย
57260
https://www.facebook.com/วัดพระเจ้าหลวงม่อนพระเจ้าหลาย_Watprachaoluang_-102984853189462/
แผนที่วัดพระเจ้าหลวง