WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

"5 ล่องแก่ง หน้าฝน" สนุก...สุด...มันส์

ช่วงเข้าฤดูฝน นักท่องเที่ยวหลายท่านคงมองหาสถานที่ท่องเที่ยว และหากิจกรรมท่องเที่ยวสนุกและสุดมันส์ ในหน้าฝนกัน ทราเวลทูไกด์ ขอแนะนำกิจกรรมท่องเที่ยว "ล่องแก่ง....ท้าทาย…สนุก…สุดมันส์...!!!" ให้นักท่องเที่ยวได้ สนุก…ตื่นเต้น...สุดมันส์ กับกิจกรรมล่องแก่ง ซึ่งเป็นการได้ท่องเที่ยว และสนุกสนานไปในตัวและทางทราเวลทูไกด์ ขอแนะนำ 5 ที่ล่องแก่ง สุดมันส์...มาให้ท่านได้เลือกไปสนุกกันน่ะค่ะ

1.ล่องแก่งน้ำว้า อ.แม่จริม จ.น่าน

 
ล่องแก่งลำน้ำว้า อ.แม่จริม จ.น่าน
 
ล่องแก่งลำน้ำว้า ตั้งอยู่อุทยานแห่งชาติแม่จริม อยู่ในเขตอำเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 และ 1243มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด

ล่องแก่งแม่น้ำว้า(ตอนกลาง)
แก่งน้ำระดับ 3-5 ความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ อุทยานแห่งชาติแม่จริม

ล่องแก่งลำน้ำว้า(ตอนล่าง)
เส้นทางล่องแก่งลำน้ำว้าเดิมเป็นเส้นทางล่องไม้สัก ที่ถูกลักลอบตัดจาก
ผืนป่าในเขตอำเภอแม่จริมและอำเภอเวียงสา ตลอดลำน้ำว้าไหลผ่านหุบเขา สองฝั่งเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนผ่านแก่งต่าง ๆ กว่า 22 แก่ง ซึ่งมีระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับ 3-5 (ระดับ 3 เป็นระดับปานกลาง ระดับ 4 เป็นระดับยาก ระดับ 5 เป็นระดับยากมาก) แก่งที่ใหญ่ที่สุดและยากที่สุด คือแก่งหลวง บางจุดของลำน้ำเป็นหาดทรายที่สามารถจอดแพเพื่อให้ลงเล่นน้ำ บางแห่งเป็นจุดปางช้างสำหรับขึ้นช้างต่อไปที่บ้านหาดไร่ ช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำขึ้นสูงสุดคือ เดือนสิงหาคม และช่วงที่ปริมาณน้ำน้อยที่สุดคือ เดือนเมษายน ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการล่องแก่งน้ำว้า คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานฯ

- ภาพเขียนสีโบราณที่เขาหน่อ
การเดินทางเริ่มต้นที่บริเวณบ้านน้ำปุ๊ช่วงแรกต้องเดินข้ามแม่น้ำว้า จากนั้นเดินเลียบไปตามสันเขา ผ่านป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ต้องปีนขึ้นผาหน่อซึ่งเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุด คือ ฤดูหนาว ฤดูฝนอาจพบอันตรายจากดินพังทลายและเส้นทางลื่นมาก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เป็นผู้นำทาง รวมระยะทาง 8.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง
- เส้นทางเดินป่าเลียบลำน้ำแปง
เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านร่มเกล้า-บ้านห้วยทราย เป็นเส้นทางหาของป่าของชาวบ้าน เริ่มจากบ้านร่มเกล้า-ปากน้ำแปง บริเวณแก่งหลวง ผ่านป่าชนิดต่าง ๆ ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
- เส้นทางชมทะเลหมอกบ้านน้ำพาง-บ้านร่มเกล้า
บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๙ ระหว่างหมู่บ้าน น้ำพางและบ้านร่มเกล้า เหมาะสำหรับการขี่จักรยานเสือภูเขาหรือขับรถชมทิวทัศน์สองข้างทาง โดยเฉพาะในฤดูหนาวชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ในช่วง ๑๐ กิโลเมตรแรกเป็นถนนลาดยาง เส้นทางที่เหลือเป็นทางลูกรัง ผ่านไหล่เขาสูงชัน
- เส้นทางเดินป่าบ้านร่มเกล้า
ต้องเดิน ๓.๘ กิโลเมตร เริ่มต้นที่บ้านน้ำพาง จากนั้นเดินลัดขึ้นสันเขาผ่านป่าต่าง ๆ ตามระดับความสูงจากน้ำทะเล คือ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมสน ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ สภาพป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ ระยะทางจากบ้านน้ำพางถึงบ้านร่มเกล้ารวม ๙.๖ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๕ ชั่วโมง แต่ถ้าให้รถไปส่งที่จุดทางแยกเข้าป่าจะใช้เวลาเพียง ๓-๔ ชั่วโมง เป็นเส้นทางที่ไม่ยากลำบากนัก แต่ต้องมีสุขภาพร่างกายที่พร้อม ฤดูกาลที่เหมาะสมคือ ฤดูหนาวและฤดูร้อน ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เป็นผู้นำทางหลากหลายกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม

การติดต่อ อุทยานแห่งชาติแม่จริม สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. (054) 710136 , 772636 หรือโทรสาร (054) 772636 หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพัก ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์

น่านทัวร์ริ่ง 11/12 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร.054-751122 , 081-961-7711

2.ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการล่องแก่งในลำน้ำเข็ก คือระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม ระยะทางในการล่องแก่งกว่า  8 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่งไม่เกิน  3 ชั่วโมง  ในบางช่วงน้ำอาจมีสีน้ำตาลขุ่น น้ำมีระดับสูง
จุดเริ่มต้นการล่องแก่งลำน้ำเข็ก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับ อ.เขาค้อ แต่รีสอร์ทหลายแห่งบนเขาค้อ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูฝน ที่มีน้ำหลาก และกระแสน้ำเหมาะสำหรับการล่องแก่ง  เพื่ออำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเที่ยวชมเขาค้อ และต้องการหาเวลาว่าง ทำกิจกรรมล่องแก่งสัก 1-2 วัน

ล่องแก่งลำน้ำเข็กมีแก่งต่างๆที่มี 8 แก่ง คือ
1.แก่งท่าข้าม
2.แก่งไทร
3.แก่งปากยาง
4.แก่งหินลาด
5.แก่งรัชมังคลา
6.แก่งซาง
7.แก่งโสภาราม
8.แก่งนางคอย
9.แก่งยาว 
ในฤดูฝนมีกระแสน้ำค่อนข้างรุนแรง  ทำให้เส้นทางล่องมีความยากง่ายในแต่ละแก่งไม่เหมือนกัน

จัดลำดับความยากอยู่ที่ระดับ 2-5  จากระดับความยาก 5 ระดับคือ
ระดับความยากง่ายของการล่องแก่ง
 ระดับ 1  ง่ายมาก มีแก่งเล็กน้อย น้ำจะไหลไปเรื่อยๆ  ไม่อันตราย
 ระดับ 2  ธรรมดา น้ำไหลแรงขึ้น เริ่มมีแก่งบ้าง
 ระดับ 3  ปานกลาง มีแก่งที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น
 ระดับ 4  ยาก มีแก่งมาก หรือน้ำอาจจะแรง และมีโขดหินที่ขวางลำน้ำ
 ระดับ 5  อันตรายมาก ไม่เหมาะกับการล่องแก่ง อาจเกิดอุบัติเหตุได้

 แก่งแรก คือ แก่งปากยาง มีระดับความยากอยู่ที่ระดับ 2-3  ความยาวของแก่งจะประมาณ  100 เมตร  และ เริ่มมีสีสันเพิ่มความยากในการล่องมากขึ้น เมื่อเริ่มผ่านแก่งหินลาด จนไปถึงแก่งรัชมังคลา

แก่งซาง เป็นแก่งที่ยากที่สุด สนุก หวาดเสียวที่สุด ต้องคอยประคองเรือ และลุ้นตลอดเวลา ไม่ให้หล่น หรือไม่ทำให้เรือคว่ำ ต้องผ่านกิ่งไม้ โขดหิน ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชียวกรากสุดๆ การผ่านแก่งซางไปได้จะทำให้ต้องจดจำรส ชาติการล่องแก่งสนุกสนานมากที่สุดเลยทีเดีย เมื่อผ่านไปแล้วจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง เหลือไว้แต่ความสนุก เสียงเล่าขานที่สุดมัน โล่งอกกันโดยถ้วนหน้า ส่วนช่วงปลายของแก่งซาง เป็นช่วงที่น้ำไหลเบาๆ ทำให้มีโอกาสได้มองทัศนียภาพสองข้างทางมากขึ้น และสามารถลงเล่นน้ำได้ในช่วงนี้

ติดต่อสอบถาม ททท.สำนักงานการท่องเที่ยวภาคเหนือ เขต 3 จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5525-2742-3
หรือ สอบถาม จองที่พัก และล่องแก่งได้ที่ ล่องแก่งลำน้ำเข็ก กู๊ดล่องแก่ง โทร.085 232 3569

3.ล่องแก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี

ล่องแก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี
 
ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำใสใหญ่ ซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นชั้นหินทราย อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 9 (ใสใหญ่) อำเภอนาดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เหมาะแก่การล่องเรือยางที่ท้าทาย และสนุกสนาน ในช่วงฤดูฝนราวเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำหลาก ล้นแก่ง และไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ เหมาะสำหรับการล่องแก่งหินเพิง หากพ้นช่วงฤดูฝนไปแล้วแก่งหินเพิงนี้จะกลายเป็นลานโขดหินกว้างใหญ่ การล่องแก่งหินเพิงจะผ่านแก่งต่าง ๆ ได้แก่ แก่งหินเพิง แก่งวังหนามล้อม แก่งวังบอน แก่งลูกเสือ แก่งวังไทร แก่งงูเห่า ใช้แพยางนั่งได้ประมาณ 8-10 คน ล่องไปตามลำน้ำใสใหญ่ ผู้ประกอบการจะพานักท่องเที่ยวไปยังบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 9 (ใสใหญ่) และเดินป่าไปยังต้นน้ำ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จากนั้นจะเริ่มล่องแก่งมายังจุดสุดท้ายบริเวณ ขญ.9 ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 30 นาที นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อบริษัทนำเที่ยวที่จัดกิจกรรมในการล่องแก่งหินเพิงและสามารถพักค้างแรมแบบแคมปิง หรือจะพักรีสอร์ทในเขตอำเภอนาดีก็ได้
การเดินทาง ใช้เส้นทางสายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางหลวงหมายเลข 304 จากปากทางกิโลเมตรที่ 11 เข้าไปประมาณ 25 กิโลเมตร แล้วจอดรถไว้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ หน่วยความรับผิดชอบที่ 9 และต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 45 นาที ก็จะถึงแก่งหินเพิง
 
การเดินทาง ใช้เส้นทางสายอำเภอกบินทร์บุรี-จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางหลวงหมายเลข 304 จากปากทางกิโลเมตรที่ 11 เข้าไปประมาณ 25 กิโลเมตร แล้วจอดรถไว้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ หน่วยความรับผิดชอบที่ 9 และต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 45 นาที ก็จะถึงแก่งหินเพิง
 
สามารถติดต่อบริษัทตัวแทนในการล่องแก่ง ได้แก่
 

แก่งหินเพิง แคมปิง 185 หมู่ 12 ตำบลนาดี อำเภอนาดี โทร. 0 3740 5608, 0 3740 5611, 08 1663 2777, 08 1663 2775, 08 1781 6026 (มีกิจกรรมล่องแก่งหินเพิง โรยตัวจากหน้าผาจำลอง กระโดดหอ สกีน้ำ)

แก่งหินเพิง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 120 หมู่ 7 ตำบลสำพันตา โทร. 08 1909 6896, 08 9993 4177 (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง โรยตัวจากหน้าผา กระโดดหอ สกีน้ำ)

แคมปิงไซด์ เซ็นเตอร์ 85/46 หมู่ 6 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี โทร. 0 2961 2204-5 (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง)
ชมรมคนพายเรือ 12 หมู่ 1 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี โทร. 08 1304 6849, 08 9250 0689 (กิจกรรมลองแก่งหินเพิง เดินป่าเขาใหญ่กระโดดหอ โรยตัวจากหน้าผาจำลอง)
บ้านผางาม รีสอร์ท 201 หมู่ 4 ตำบลบุพรหมณ์ อำเภอนาดี โทร. 0 3728 2797 กรุงเทพฯ โทร. 0 2435 6923, 0 2424 3476, 0 2433 4884 www.pangam.com (มีกิจกรรมโรยตัวจากหน้าผาจำลอง, ล่องแก่งหินเพิง, ขี่จักรยานเสือภูเขา, ปีนหน้าผาจำลอง เล่นรอกความเร็วสูงจากหอต่างระดับ และเดินป่า)

บริษัท เนเจอร์ แทรเวลเลอร์ 128/96 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ โทร. 0 2719 0368-9 www.nature-traveler.com (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง ขี่จักรยาน กระโดดหอ โรยตัวจากหน้าผาจำลอง)

พันตา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หมู่ 7 ตำบลสำพันตา โทร. 08 1309 6183, 08 1867 1614, 08 9368 8367 กรุงเทพฯ โทร. 0 2511 1937 www.pantariverside.com (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง พายเรือคยัก)

วังตะพาบ รีสอร์ท 44 หมู่ 2 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี โทร. 0 3745 1204, 08 1663 2656,08 1983 8335 (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง พายเรือแคนู โรยตัวจากหน้าผาจำลอง)

สวนนิรมล 246 หมู่7 ตำบลสะพานหิน โทร. 08 931 5227 ราคา 450 บาท (แพ็กเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ราคา 900 บาท รวมล่องแก่งหินเพิง)
สวนวนารมย์ 72 หมู่ 5 ตำบลสะพานหิน กรุงเทพฯ โทร. 0 2229 4794, 08 1489 6215 โทร. 0 2229 4456 (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง ขี่จักรยาน โรยตัวจากหน้าผาจำลอง)

สวนศักดิ์สุภา รีสอร์ท 28 หมู่ 4 ตำบลสะพานหิน โทร. 0 3745 1211, 08 1454 0076, 08 1632 6606 กรุงเทพฯ โทร. 0 2249 8093-6 www.saksupha.net (กิจกรรมโรยตัวจากหน้าผาจำลอง กระโดดหอ รอกแม่น้ำ)

ใสใหญ่ รีสอร์ท 252 หมู่ 7 ตำบลสำพันตา โทร. 0 3728 2576, 0 3720 5522, 08 6315 1296, 08 9094 7210 www.saiyai.20m.com (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง โรยตัวจากหน้าผาจำลอง ขี่จักรยานเสือภูเขา พายเรือคยัก)

หินเพิง รีสอร์ท 31 หมู่ 4 ตำบลสะพานหิน โทร. 08 7904 0654, 08 9828 8127 กรุงเทพฯ โทร. 0 2818 3265 (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิงพายเรือ ตกปลา ขี่จักรยาน)

หินเพิง ทัวร์ 181 หมู่ 7 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี โทร. 08 1172 5713 (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง)
เหนือฝายแคมป์ 254 หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี โทร. 0 3728 9005, 08 1983 2199 (กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง ตกปลา ขี่จักรยาน)

4.ล่องแก่งแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ล่องแก่งแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 

ล่องแก่งลำน้ำแม่แตง ลำน้ำแม่แตงไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาด้วยกระแสน้ำที่ไม่เชี่ยวจนเกินไป และมีทัศนียภาพตลอดสองฝั่งลำน้ำที่งดงามมาก การเดินทางเริ่มต้นที่ โป่งเดือด โดยเดินป่าไปพักค้างแรมที่บ้านป่าข้าวหลามซึ่งเป็นบ้านกะเหรี่ยง 1 คืน จากนั้นจึงลงแพล่องลำน้ำแม่แตงไปสิ้นสุดที่บ้านสบก๋าย ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การล่องแพลำน้ำแม่แตงที่สุดอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว ผู้สนใจติดต่อบริษัททัวร์ในเมืองเชียงใหม่ที่ให้บริการล่องแพลำน้ำแม่แตง
   ล่องแก่งลำน้ำแม่แตง การล่องแก่งในสายน้ำแม่แตงสามารถแบ่งได้เป็นสามช่วงด้วยกัน คือ ช่วงแรก จากบ้านเมืองคอง - บ้านป่าข้าวหลาม เส้นทางช่วงนี้ค่อนข้างจะราบเรียบ ช่วงที่สอง คือ บ้านป่าข้าวหลาม - บ้านสบก๋าย จะมีแก่งเยอะ เป็นช่วงที่ค่อนข้างสนุก ส่วนช่วงที่สาม คือบ้านสบก๋าย-แคมป์ช้างแม่แตง สามารถ พายเรือคยัคได้

 
ติดต่อสอบถามข้อมูล

เชียงใหม่ทัวร์ โทร.086-9179727

บริษัท เชียงใหม่ แอดเวนเจอร์ จำกัด โทร. 0 5320 8476-7, 0 5341 8534,

5.ล่องแก่งออบหลวง จ.เชียงใหม่

ล่องแก่งออบหลวง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่แจ่มมีต้นกำเนิดจากเทือกดอยอินทนนท์ลงมาทางอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ที่มีลักษณะเป็นโตรกธารที่ถูกบีบด้วยช่องผาแคบ ๆ บริเวณนี้เองที่เรียกว่า ออบหลวง

การล่องแม่น้ำ
สายน้ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นธารน้ำตกที่ไหลเชี่ยวกรากรุนแรง มีแก่งในระดับ ๒-๕ รวม ๘ แก่งใหญ่ ในตอนบน เช่น แก่งประตูต้องห้าม แก่งระบำ ซึ่งน้ำตกสูงถึง ๔ เมตร น้ำไหลรุนแรงเป็นอุปสรรคขวางหน้า เหมาะสำหรับมืออาชีพเท่านั้นช่วงล่างลงมาถึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป เพราะมีแก่งระดับ ๑-๒ ผ่านช่องแคบหิน สภาพเป็นป่าเต็งรัง และหาดทราบ ช่วงสุดท้าย สายน้ำกว้างขึ้น เหมาะสำหรับเล่นน้ำ ใช้เวลา ล่องแก่งออบหลวง ราว ๒ ชั่วโมง

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ๖๙๖ กิโลเมตร เดินทางต่อมายังอำเภอจอมทองและฮอดแยกเข้าสายแม่สะเรียง ระยะทาง ๑๐๕ กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวงซึ่งตั้งอยู่ริมทางสายนี้

การติดต่อเพิ่มแติม

อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีบริการบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ และมีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอนในอัตราคืนละ 50 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่อุทยานฯ โทร. 0 5322 9272 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760

https://www.facebook.com/obluangrafting