WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 ร้านต้นน้ำ ริเวอร์วิว

บริการ : อาหารไทย กุ้งแม่น้ำเผา สด อร่อย รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 0-3526-1006, 26-2398

 ร้านเรือนรับรอง

บริการ : อาหาทรไทย ล่องเรือทานอาหาร แมน้ำเจ้าพระยา รับจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง :อ.เมือง

โทร. 0-3524-3090

 ร้านแพกรุงเก่า

บริการ : อาหารไทย กุ้งแม่น้ำเผา บรรยากาศแพริน้ำ

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 0-3524-1555

 ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ

บริการ : อาหรไทย ล่องเรือ ทานอาาหร แม่นำอยุธนา

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 035-211516

 ร้านอาหารบ้านอยุธยารมย์

บริการ : ร้านอาหารไทย ไทยฟิวชั่น เลิศรสดั้งเดิม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมบ้านเรือนไทย

ที่ตั้ง : อ.เมือง

โทร. 035-801-279

» ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
แนะนำสถานทีท่องเที่ยว กราบไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หรือคนที่เรารัก และยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหาก ซึ่งใช้เวลาภายในวันเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ ....
1
วัดไชยวัฒนาราม
2
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
3
วัดหน้าพระเมรุ
4
วัดใหญ่ชัยมงคล
5
วัดพุทไธศวรรย์
6
วิหารพระมงคลบพิตร
7
วัดมหาธาตุ
8
วัดโลกยสุธา
9
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร