WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

 

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค หรือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ ฝั่งตรงข้ามกับตลาด อ.ส.ค.  สถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของ ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก ต่อมารัฐบาลเดนมาร์คและสมาคมเกษตรกรโคนมเดนมาร์คได้ร่วมใจกันน้อมเเกล้าถวาย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย เดนมาร์คขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระเจ้าเฟรดเดอริค พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 ของประเทศเดนมาร์คได้เสด็จเปิดฟาร์มโคนม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 ต่อมาได้โอนกิจการทั้งหมดให้รัฐบาลไทยและให้จัดเป็น "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย" (อ.ส.ค.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและรับซื้อนมดิบจากเกษตรกรมา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม 

อ.ส.ค. เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตร และจุดเรียนรู้ด้านโคนมอย่างครบวงจรสำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป  กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสในการเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ได้แก่ การนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโคนม การปั่นจักรยานเสือภูเขาในสนาม ATV ชมวีดีทัศน์ประวัติ อ.ส.ค. ชมการสาธิตรีดนม ทดลองรีดนม ชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค ป้อนนมให้ลูกโค บรรยายการเลี้ยงโคครบวงจร การทำอาหารหมักสำหรับโค การแสดงวิถีชีวิตคาวบอย เช่น การบ่วงบาศโค การบังคับโค ชมแปลงสาธิตหญ้าอาหารโคกว่า 35 ชนิด กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในทุกขั้นตอน ชมสวนเกษตร สวนสมุนไพร

ในช่วงค่ำยังได้สัมผัสกับงานคาวบอยไนท์ ซึ่งเป็นการสัมผัสชีวิตของคาวบอยในรูปแบบต่าง ๆ ภายในงานมีการแสดงดนตรีในสไตล์คาวบอย การแสดงสาธิตศิลปะของคาวบอยในรูปแบบ ต่าง ๆ และยังสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในงาน เช่น การยิงธนู การขว้างขวาน การปีนหน้าผาจำลอง การยิงปืน และเลือกซื้อของที่ระลึกของชาวคาวบอยได้อย่างเพลิดเพลิน 
กิจกรรมชมฟาร์ม ไทย-เดนมาร์ค
กิจกรรมชมฟาร์ม ไทย-เดนมาร์ค
 

รอบเที่ยวชม

รอบเช้า   09.00 น.   10.00 น.   11.00 น.

รอบบ่าย 13.00 น.    14.00 น.   15.00 น.

(ใช้เวลาในการเช้าชมประมาณ 1.30 ชั่วโมง ต่อรอบ)

ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวชมต่อรอบ

บุคคลทั่วไป/ผู้ใหญ่ 120 บาท

นิสิต/นักศึกษา 100 บาท

นักเรียน/เด็ก 70   บาท

ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 60  บาท

เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. (เข้าชมฟรี)


อัตราค่าบริการของกิจกรรมต่าง ๆ
- แคมป์ปิ้ง ค่าเช่าเต้นท์ 600-1,000 บาท/คน/คืน เช่าพักแรม 2 วัน 1 คืนคิดอัตรา 2,000 บาท/คืน (กลุ่มละ 50 คนขึ้นไป)
- ขี่รถ ATV ค่าบริการ 145-800 บาท/รอบ คิดตามระยะทาง
- จักรยานเสือภูเขา ค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง มี 2 รอบ 8.00-9.00 น. และ 15.00-18.00 น.
- ขี่ม้า 80-800 บาท/รอบ ขึ้นอยู่กับประเภทและระยะทาง
- ค่ายเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงกับอาชีพการเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน จำนวนขั้นต่ำ 50 คน ไม่เกิน 250 คนต่อคณะ ค่าใช้จ่าย 1,250 บาท (2 วัน 1 คืน) และ 1,760 บาท (3 วัน 2 คืน) 

กิจกกรม ดื่มนม ชมดาว

วันที่ 1
10.00 น. เดินทางถึงสานักท่องเที่ยวเชิงเกษตร
10.00 น. – 10.30 น. ฟังคาบรรยายแนะนาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
10.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมเดินสำรวจธรรมชาติ
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ต้นลำน้ำมวกเหล็ก
13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรมนักสืบสายน้ำ
15.00 น. – 15.30 น สรุปกิจกรรมสำรวจธรรมชาติ และรับประทานอาหารว่าง
15.30 น. – 16.30 น. กิจกรรม Outdoor Adventure (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
เรือจักรยาน
ขับขี่รถ ATV (All Travel Vehicle) ชมธรรมชาติ หรือ ขับขี่ในสนาม
16.30 น. – 18.00 น. เข้าที่พัก
เรียนรู้เรื่องการอยู่พักค้างแรม (Camping)
จัดการภารกิจส่วนตัว
18.00 น – 22.30 น. รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมดูดาว
กิจกรรม Cowboy night
22.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
06.00 น. – 07.30 น. ตื่นนอน จัดการภารกิจส่วนตัว
07.30 น. – 08.30 น. กิจกรรมดูนก และนันทนาการ
08.30 น. – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. – 12.00 น. เข้าชมฟาร์มโคนมแบบครบวงจร
ชมสวนสัตว์
ชมทุ่งหญ้า
รีดนมจากแม่โค
เลี้ยงลูกโค โดยนาน้านมที่รีดได้ไปป้อนให้กับลูกโค
ชมการโชว์บ่วงบาศก์ ฝึกจับบังคับโค โดยใช้เชือกเส้นเดียว
ชมการแสดงม้า (ลลิตาฟาร์ม)
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรม Outdoor Adventure (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
เรือจักรยาน
ขับขี่รถ ATV (All Travel Vehicle) ชมธรรมชาติ หรือ ขับขี่ในสนาม
15.00 น. – 16.00 น. จับจ่ายใช้สอย ของขวัญ ของฝาก
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ราคา 1,800 บาท / ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองค่ายได้ที่ โทร. 0 3634 5187 แฟกซ์ 0 3634 5188

นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติในช่วงประมาณเดือนมกราคมของทุกปี
https://www.facebook.com/Farmkonom
 www.thaidanskmilk.comanskmilk.com
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่านทางแยกเข้าอำเภอมวกเหล็ก ตลาด อ.ส.ค. แล้วกลับรถมาอีกฝั่งถนน ฟาร์มโคนมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาด อ.ส.ค.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3634 1013 เว็บไซต์

 

 


 
 
 
 
ฟาร์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ทุ่งทานตะวัน
น้ำตกเจ็ดคด
น้ำตกสามหลั่น
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
น้ำตกมวกเหล็ก