WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน
16-18 มิ.ย. 2561

เที่ยวประเพณีอันยิ่งใหญ่ และแปลกตา หาชมที่ไหนไม่ได้ ที่นี่ที่เดียว “ผีตาโขน จังหวัดเลย”
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย วัดโพนชัย และถนนแก้วอาสา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง”
ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ ท้องถิ่นโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ

“งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้น
เพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า
ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาอารักษ์หลักเมืองและถือเป็นประเพณีการแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
ใน งานบุญหลวงนี้จะมีกองทัพ“ผีตาโขน” ออกวาดลวดลายทั่วเมืองด่านซ้ายร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครง
ในขบวนแห่ด้วย โดยในปีนี้ ททท.สำนักงานเลย ได้จัดกิจกรรม “ ถนนผีฯ...คนเดิน (Phi Ta Khon Road) ”
และการแต่งแต้มหน้ากากผีตาโขนเล็กสำหรับเป็นของที่ระลึก เพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชุมชนแห่งนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน
ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง
พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งาน แฮนด์เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ
จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรีและแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน

***กำหนดการงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่๑16 มิถุนายน 2561
เวลา03.00. พิธีพราหมณ์ ณอุโบสถ วัดโพนชัย
เวลา04.00. พิธีเบิกพระอุปคุต บริเวนลำน้ำหมัน ลำห้วยศอก
เวลา06.00. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ หน้าวัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสาผ่านตลาดสดถึงทางแยกไปนาแห้วแล้ววนไปยังวัดโพนชัย
เวลา8.30. พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียม ณ บ้านเจ้าพ่อกวน
เวลา9.00. ขบวนของเจ้าพ่อกวนแห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา13.00 ขบวนแห่ผีตาโขนของทุกๆองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรวมตัวกันที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
เวลา14.30 ขบวนแห่ผีตาโขนเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลมาที่โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เวลา15.00 ชมมินิคอนเสริตจากศิลปินชื่อดังของไทย
เวลา18.30 พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2561
เวลา19.30 การแสดงหน้ากากประจำชาติต่างๆและการละเล่นผีตาโขนประจำท้องถิ่น
เวลา20.30 ชมมินิคอนเสริตจากศิลปินชื่อดังของไทย
อาทิตย์ที่17​มิถุนายน2561
เวลา13.00น.​ ขบวนของผีตาโขนกลุ่มองค์การบริหารท้องถิ่นรวมตัวกันที่โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เวลา13.30น.​ ขบวนผีตาโขนเริ่มเคลื่อนขบวนผ่านตลาดด่านซ้ายเพื่อไปที่วัดโพนชัย
เวลา15.00น.ชมมินิคอนเสริตจากศิลปินชื่อดังของไทย
เวลา15.00น.พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส(บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา15.30น.​พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง.. จากบ้านเจ้าพ่อกวนไปยังวัดโพนชัย
... ขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองแห่รอบโบสถ์สามรอบ
... พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าโบสถ(องค์แทนพระเวส)
...พิธีจุดบั้งไฟพญาแถนเพื่อขอฝน
... พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขนที่ลำน้ำหมัน(ท่าวังเวิน
เวลา16.00น.เริ่มการประกวดบนเวทีกลางโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
เวลา17.30น.ชมมินิคอนเสริตจากศิลปินชื่อดังของไทย
เวลา19.30น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์​ ณ.วัดโพนชัย
กำหนดการวันจันทร์ที่18มิถุนายน2561
เวลา04.00น.พิธีเทศมหาชาติ13กัณฑ์​ณ.อุโบสถวัดโพนชัย​(วันนี้ไม่มีผีตาโขนนะครับ)
***หมายเหตุ*** กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง (ข้อมูลจากอำเภอด่านซ้าย)
สอบถามเพิ่มเติม : 042-812812 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812 (ทุกวัน ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.) เพจ ททท.สำนักงานเลย
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
โทร. o ๔๒๘๙ ๑๒๖๖
ศูนย์บริการข่าวสาร “เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ๑๖๗๒”
www.tourismthailand.org