WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เริ่มให้เปิดจองตั๋วในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

นั่งรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี ทางการทางรถไฟแห่งประเทศทไทย จะจัดกิจกรรมนั่งรถไฟท่องเที่ยว ตามรอยพระบาท เที่ยวเขื่อของพ่อ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ได้นั่งรถไฟบนเส้นทางลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ และได้ทำบุญ  ขบวนรถไฟจะหยุดให้นักท่องเที่ยวลงชื่นชมความงามและถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ประมาณ 30 นาที จากนั้นขบวนรถไฟได้นำนักท่องเที่ยวกลับมาที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน นั่ง"รถตัวหนอน"วิ่งชมทัศนียภาพบนสันเขื่อนฯ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การก่อสร้างเขื่อนป่าสักฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมฟาร์มแพะ แกะ สวนดอกทานตะวัน พร้อมซื้อของฝากและของที่ระลึก

ขบวนรถไฟลอยน้ำ จะออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 07.10 น. หยุดรับส่งผู้โดยสารสถานี สามเสน บางซื่อ หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี แก่งคอย และแก่งเสือเต้น เปิดจำหน่ายตั๋วทุกสถานีทั่วประเทศ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์หมายเลข 1690
และช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาส เยี่ยมชมความงดงามของทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามพร้อมกันทั่วท้องทุ่ง บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินถ่ายภาพกันได้อย่างสะดวกสบายๆ

      - เดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 17, 18, 24, 25

      - เดือนธันวาคม 2561 วันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

      - เดือนมกราคม 2562 วันที่ 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และถือว่า เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"  เนื่องจากทรงเห็นว่าราษฎรในพื้นที่มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วง หน้าแล้ง การสร้างเขื่อนจึงช่วยในเรื่องของการเพาะปลูกและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิด ขึ้นประจำในลุ่มน้ำป่าสัก ใช้ระยะเวลาการสร้างทั้งสิ้น 5 ปีและพระองค์ยังได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามเขื่อนนี้ว่า "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" อันหมายถึง "เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ" และเสด็จทรงเปิดเขื่อนฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ที่ตั้ง บ้านแก่งเสือเต้น  ตำบลหนองบัว  อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี
การเดินทาง
เดินทางรถยนต์:ใช้ถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข1)มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอพัฒนานิค(ทางหลวงหมายเลข 3017) เมื่อเลี้ยวขวามือไปอำเภอพัฒนานิคมแล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 16 กิโลเมตร ท่านจะพบทางแยก
(ถ้าตรงไปจะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ้าเลี้ยวขวาจะไปอำเภอวังม่วง และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย) ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ให้ท่านเลี้ยวขวา ก็จะถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การเดินทางรถไฟขบวนพิเศษ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ออกจากกรุงเทพฯ 06.00 น.แวะชมดอกทานตะวัน ประมาณ 07.30 น. ให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุ่งดอกทานตะวัน ให้เวลาประมาณ 40 นาที และเดินทางต่อมุ่งสู่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เที่ยวกลับ ประมาณ 14.00 น.ขบวนรถไฟจะออกเดินทางกลับ ถึงกรุงเทพฯประมาณ 17.45 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.02-220-4334,1690 และนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกใช้บริการนั่งรถไฟชมเขื่อนได้โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟลพบุรี โทร. 036-411-022
 
ที่จุดบริการนักท่องเที่ยวมีรถไฟขนาดเล็ก..บริการ..วิ่งบนสันเขื่อน..เพื่อชมวิวบริเวณอ่างเก็บ น้ำ..ค่าบริการผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาทค่ะ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

เขาพญาเดินธงห่างจากเขื่อน 10 กม. (ตามเส้นทางไปเขื่อนเข้าซอย15) สามารถใช้รถกระบะขับขึ้นถึงยอดเขาเพื่อชมวิวได้ สอบถาม อบต.พัฒนานิคม โทร. 036-639-042