WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เลาะสวนชุมชนเขาบายศรี แวะชิม“ข้าวระกำขยำปู”เมนูพื้นถิ่น

รู้จักชุมชน : ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3,167 ครัวเรือน ประชากร 6,134 คน

ตำบลมีเนื้อที่ประมารณ 38,938 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 26.53 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของสนามบินจันทบุรี พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบ บางส่วนเป็นเทือกเขา พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากเหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้ต่าง ๆ จึงมีอาชีพทำสวนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีคลองเล็กคลองน้อยหลายสายไหลผ่านหมู่บ้าน
เขาบายศรี ในอดีตกาลมาแล้วมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในเขตพื้นที่ของตำบลเขาบายศรี มีภูเขาลูกหนึ่งรูปร่างสูงชันปรากฏอยู่คืนหนึ่ง มีหญิงชราผู้เคร่งศีลได้ฝันเห็นภูเขาลูกดังกล่าวมีงานพิธีบุญมีบายศรีทองปรากฏเด่นชัดเป็นสง่าอยู่บนยอดเขางดงามมาก และมีเสียงมโหรีบรรเลงเพลงอยู่ตลอดเวลา ต่อมาโดยเฉพาะในวันพระชาวบ้านที่ถือศีลบริสุทธิ์เป็นเนืองนิด มักจะได้ยินเสียงมโหรีบรรเลงเพลงท่องทำนองไทยไพเราะเสนาะหูคล้ายในงานพิธีบายศรีสู่ขวัญอยู่เป็นประจำ จึงพร้อมใจขนานนามภูเขาสูงนี้ว่า "เขาบายศรี" ด้วยเหตุนี้จึงใช้ชื่อ "บ้านเขาบายศรี" และ "ตำบลเขาบายศรี" จนถึงปัจจุบัน

ชวนเที่ยว
ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ 100 ปี ที่มีผลพื้นเมืองหลากหลายชนิด เก็บผลไม้จากต้นด้วยตัวเอง และชิมผลไม้ตามฤดูกาลให้กับนักท่องเที่ยวคนละ 350-400 บาท , ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินภูมิปัญญาพื้นที่บ้านเขาบายศรี นอนฟังเสียงจิ้งหรีดภายในบริเวณที่พักยามค่ำ ไหว้พระวัดเขาสุกิม ชมตลาดพลอยเก่าแก เลาริมหาดเจ้าหลาว พิพิธภัณฑ์พานิชนาวี และน้ำตกพลิ้ว

ชวนมอง
สัมผัสชุมชนเก่าแก่ มีวิถีการดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายใน ตามสภาพของสังคมเกษตรกรรม "สวนผลไม้" เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการดำรงรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงาม มีการนำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงรักษาสวนผลไม้ เมื่อมาที่ชุมชนเขาบายศรีนี้แล้ว ท่านจะได้พบกับพืชพันธุ์ผลไม้พื้นบ้านเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี อาทิ เช่น ทุเรียนโบราณขนาดสูง ใหญ่ที่สุด และมังคุดโบราณ พร้อมชื่นชมบรรยากาศสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่ออย่าง เงาะ ระกำ ลางสาด ลองกอง และแก้วมังกร

ชวนทำ-ชวนลอง
ทำอาหารในสวนผลไม้ โดยให้นักท่องเที่ยวเก็บผลไม้ในสวนมาปรุงเป็นอาหาร เช่น น้ำพริกระกำ ยำลองกอง ทุเรียนผัดเผ็ด ล้วนเป็นอาหารท้องถิ่นที่หาชิมได้ยาก และยังมีกิจกรรมตัดเกสรดอกระกำ และสอนการดูแลรักษาสวนผลไม้อีกด้วย

ชวนชิม
“ข้าวระกำขยำปู” เป็นอาหารพื้นบ้าน มีระกำเป็นวัตถุดิบชูโรง ถือเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่ชุมชนเขาบายศรี มีไว้ต้อนรับให้กับนักท่องเที่ยว ถ้าใครอยากชิมต้องมาชุมชนรักษ์เขาบายศรีเท่านั้น

ชวนแวะ-ชวนพัก
“ โฮมสเตย์” สถานที่พักผ่อนที่เงียบสงบ มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่กับบ้านพักเน้นความเป็นธรรมชาติ เป็นส่วนตัวทุกหลัง สะอาดและปลอดภัย พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบครัน สำหรับอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหน อากาศเย็นสบาย ในยามค่ำคืนจะไม่มีเสียงรบกวนนอกจากเสียงจิ้งหรีด เรไร ตามธรรมชาติ ยามสาย พักผ่อนสบาย ๆ ที่พักแบบโฮมสเตย์จำนวน 4 หลัง เป็นที่พักกลางน้ำ สามารถรองรับจำนวน 20 คน อัตราค่าบริการ (ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมเสตย์ไทย) คืนละ 350 บาท/คน/คืน พร้อมอาหารเช้า /คน/คืน มีบ้านพักรองรับเป็นหมู่คณะ สิ่งอำนวยความสะดวกบ้านพักโฮมสเตย์ ได้แก่ ชุดที่นอน/เครื่องปรับอากาศ/พัดลม/ห้องน้ำส่วนตัว/ฝักบัว สนใจ โทร 08-6834-9604 09-8283-3102

ชวนช้อป
ผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนทอด มังคุดกวน ทุเรียนกวน ขนม ท็อฟฟี่ทุเรียน ขนมท็อฟฟี่ถั่ว การแปรรูปผลไม้ ที่คนในชุมชนทำให้ชิมกันสดๆใหม่ๆ พร้อมเป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวได้ติดมือกลับบ้าน

 

  ติดต่อ

ติดต่อได้ที่ โทร. 08-6834-9604 09-8283-3102

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชุมชนบ้านเขาบายศรี
ชุมชนปัถวี
ชุมชนหนองบัว