WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ชุมชนปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
นั่งซาเล้งชมสวน ลิ้มรสผลไม้เกษตรอินทรีย์ ณ ชุมชนปัถวี

รู้จักชุมชน : ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2,876 ครัวเรือน ประชากร 7,316 คน
ต.ปัถวี มีพื้นที่ทั้งหมด 210 ตร.กม. หรือประมาณ 131,250 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอำเภอมะขาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอมะขาม ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา มีคนรูปร่างอก 3 วา หน้า 3 ศอก มาอยู่ที่นี่ หวีที่ใช้สำหรับหวีผมใช้เขาควาย เมื่อมีการพบปะกับเพื่อน ๆ จะมีการตบหัวหยอกล้อกัน วันหนึ่งมีการหยอกล้อกันทำให้หวีที่เสียบบนหัวหล่นหาย อยู่มาวันหนึ่งได้มีการพบเห็นหวีเขาควายก็ถามกันว่า ใครมาปัดหวีหล่นที่นี่ และเมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านก็ตั้งชื่อว่า "ปัดหวี" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "ปัถวี" จนถึงปัจจุบัน
อำเภอมะขาม เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ ปัจจุบันเป็นสวนผลไม้อินทรีย์ปลอดสารเคมี เริ่มทำตั้งแต่ ปี 2555 ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้ชิม ชม และ ช้อป ในราคาที่เป็นธรรม มีจุดเริ่มต้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำ และสินค้าล้นตลาด เน้นมาตรฐานออแกนิค รักษ์น้ำ ดิน อากาศ ไว้ให้ลูกหลานอยู่ได้ เพื่อไม่เกิดปัญหาด้านทรัพย์กรในอนาคต และในปี 2561 ได้ต่อยอดขยายเข้าสู่ชุมชน ซึ่งมีสมาชิกทั้งภายนอก และภายในชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ผ่านศูนย์การเรียนเศรษฐกิจชุมชน

ชวนเที่ยว
สวนอินทรีย์บ้านปัถวี มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวลงพื้นที่จริงเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ มีบริการนั่งรถซาเล้งชมสวนอย่างใกล้ชิด และเก็บผลไม้สดๆจากต้น (ช่วงเมษายน-มิถุนายน) ทั้ง สวนเงาะ มังคุด สวนลองกอง และทุเรียน อัตราค่าบริการคนละ 50 บาท พร้อมมีบริการมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วย

ชวนมอง
ผลผลิตในสวนอินทรีย์ ล้วนเป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษ ทำให้ทั้งคนปลูกและคนทานมีสุขภาพดี และมีความสุขที่ได้ชม และชิม โดยภายในสวนอินทรีย์มีพืชหลายระดับ เช่น พืชระดับบน เป็นไม้เพื่อเศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย อาทิ ต้นประดู่ ตะเคียงยางนาอินทนิน และ ไม้ผล อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย มีพืชระดับพื้นบ้าน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กะวาน มะกรูด พืชพื้นระดับล่างใต้ดิน ลงหัว อาทิ ขิง กระชาย และกลอย และยังมีบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นไก่อินทรีย์วิถีบ้าน ซึ่งไม่ใช้อาหารจากภายนอก ส่งผลดีต่อสุขภาพและลดต้นทุน ชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ยึดหลัก คือ พอกิน พอใช้ และพอเก็บ เพราะสิ่งที่ปลูกล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถนำมาจำหน่าย และรับประทานได้ จนประสบผลสำเร็จ

ชวนทำ-ชวนลอง
การแปรรูปผลผลิตในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทุกครัวเรือน จึงมีการผลิตใช้เองในครัวเรือน อาทิ สบู่มะพร้าว สบู่เหลวขมิ้นชัน+มะนาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้มีความปลอดภัย

ชวนชิม
ชิมทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่หายาก เช่น นกกระจิบ กบ ชมพูศรี และทุเรียนกลุ่มเศรษฐกิจ พวงมณี ก้านยาว หมอนทอง และชะนี ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยว ส่วนราคาอาหาร และผลไม้แบบไม่อั้น แบ่งราคาการให้บริการออกเป็นชุดเล็กประมาณ 10 คน ราคา 500 บาท / ชุดใหญ่ 10 คนขึ้นไปราคา 1,000 บาท ไม่รวมค่าอาหารพื้นเมืองที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ แกงเขียวหวานทุเรียน ต้มยำเงาะ แกงคั่วกระท้อน และยำมังคุด

ชวนแวะ-ชวนพัก
ที่พักโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมบริการมัคคุเทศก์ เพื่อเที่ยวชม ปัถวีชุมชน “บวร” ปัถวีโมเดล ,สวนจูบดินฟาร์มสเตย์,ไหว้พระวัดมะทาย และชุมวิถีพอเพียงของชุมชน และวิถีวัฒนธรรม ต.ปัถวี โทร 081-762-2702 หรือเฟสบุ๊คศูนย์เศรษฐกิจชุมชนปัถวี

ชวนช้อป
สบู่ ชาร์โคล เฮอร์บัลโซพ ผลิตภัณฑ์จาการแปรรูป ซึ่งทำมาจากถ่านไม่ไผ่ธรรมชาติ ก้อนละ 35บาท หรือ 3 ก้อน 100 สบู่มะพร้าว สบู่เหลวขมิ้นชัน+มะนาว ขวดละ 70 บาท แชมพูสระผมมะกรูด+น้ำผึ้ง ขวดละ 70 บาท

 

  ติดต่อ

ติดต่อได้ที่ โทร.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
ชุมชนบ้านเขาบายศรี
ชุมชนปัถวี
ชุมชนหนองบัว