WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

แนะนำท่องเที่ยวชุมชน-ภาคตะวันออก
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แนะนำกิจกรรมชวนท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ คลองเขื่อน , ท่าตะเกียบ , บางคล้า พบและสัมผัสวิถีชีวิต ชุมชนของชาวฉะเชิงเทรา และยังได้สนุกกับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และได้ช้อปปิ้ง รวมถึงกิจกรรม ที่ทางชุมชน ได้จัดกิจกรรม

         • รู้จักชุมชน
         • ชวนเที่ยว
         • ชวนมอง
         • ชวนทำ
         • ชวนชิม
         • ชวนช้อป
         • ชวนแวะพัก

และที่พลาดไม่ได้การได้มาพักโฮมสเตย์ของแต่ละชุมชน เรียกว่าได้เต็มอิ่มกับการพักผ่อน ที่ทางชุมชนได้ให้การต้อนรับแบบอบอุ่นและเป็นกันเอง กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ภาคตะวันออก ทำให้เราได้มีส่วนร่วมกับการส่งเสริม และพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนและยังคงรักษา วัฒนะธรรม และ ประเพณี การดำรงชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่ให้เสื่อมคลายและหายไปจากโลกปัจจุบัน ทางทราเวลทูไกด์ ขอเชิญชวนไปเที่ยวชุมชนภาคตะวันออก แบบเต็มอิ่มกาย อิ่มใจ ตามมากันเลย ดูข้อมูลด้านล่างพร้อมแล้ว ไปกันค่ะ....>>>

ชมคลิปบรรยกาศชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชุมชนคลองเขื่อน

รู้จักชุมชน
อำเภอบางคล้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444  เดิม นั้นที่ว่าการอำเภอบางคล้า ตั้งอยู่ที่วัดใหม่บางคล้า ตำบลบางสวนในปัจจุบัน เหตุที่เรียกว่าอำเภอบางคล้าก็เนื่องจากว่า บริเวณนั้นเดิมเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียก “บ้านบางคล้า” และมีคลองซอยเล็ก ๆ อีกคลองหนึ่งเรียกกันว่า “คลองบางคล้า” จึงตั้งชื่ออำเภอว่า “อำเภอบางคล้า” และอำเภอนี้ได้ตั้งเป็นอำเภอมาตั้งแต่ พ.ศ. 2444 ต่อ มาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไม่อยู่ในบริเวณศูนย์ กลางของอำเภอ การมาติดต่อราชการของราษฎรเป็นไปโดยไม่สะดวกจึงย้ายที่ว่าการไปตั้ง ณ ตำบลเตาสุรา  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ  5  กิโลเมตร  และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อตำบลเตาสุราเป็นตำบลบางคล้าตามนามของอำเภอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>>

ชุมชนคลองท่าตะเกียบ

ประวัติความเป็นมา
บ้านทุ่งยายชีสภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ป่าเต็งรัง และมีบ้านเรือนชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 7 – 8 ครัวเรือน ขึ้นกับการปกครองในเขตอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กว่า 240 ปีที่ผ่านมามีแม่ชีท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี เพื่อมุ่งสู่จะไปเมืองแปดริ้ว(ฉะเชิงเทรา)เพื่อกราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธร แต่พอเมื่อเดินทางมาถึงทุ่งป่าเต็งรังแห่งนี้ ก็ถึงตรงกับวันเข้าพรรษาพอดี ชาวบ้านในละแวกนั้นจึง ได้เชิญให้อยู่จำศีลปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาอยู่บริเวณนี้ โดยได้ร่วมมือร่วมมือ ร่วมใจสร้างกุฏิเล็ก ๆ หนึ่งหลังเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของแม่ชี ซึ่งแม่ชีผู้นั้นก็อาศัยเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหลายปีจนสิ้นอายุขัย จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราวปี พ.ศ. 2320 จึงเรียกมาทุ่งป่าแห่งนี้ว่า ทุ่งยายชี ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้านทุ่งยายชี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>>

ชุมชนบางคล้า

รู้จักชุมชน
อำเภอบางคล้า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444  เดิม นั้นที่ว่าการอำเภอบางคล้า ตั้งอยู่ที่วัดใหม่บางคล้า ตำบลบางสวนในปัจจุบัน เหตุที่เรียกว่าอำเภอบางคล้าก็เนื่องจากว่า บริเวณนั้นเดิมเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรียก “บ้านบางคล้า” และมีคลองซอยเล็ก ๆ อีกคลองหนึ่งเรียกกันว่า “คลองบางคล้า” จึงตั้งชื่ออำเภอว่า “อำเภอบางคล้า” และอำเภอนี้ได้ตั้งเป็นอำเภอมาตั้งแต่ พ.ศ. 2444 ต่อ มาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไม่อยู่ในบริเวณศูนย์ กลางของอำเภอ การมาติดต่อราชการของราษฎรเป็นไปโดยไม่สะดวกจึงย้ายที่ว่าการไปตั้ง ณ ตำบลเตาสุรา  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ  5  กิโลเมตร  และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อตำบลเตาสุราเป็นตำบลบางคล้าตามนามของอำเภอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>>