WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 
อีกครั้ง ทำให้นึกคิดว่าทำไมเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ทำให้คิดถีงอากาศ หนาว
ชมหมอก บนยอดภู หรือขุนเขาต่าง ๆที่ผ่านมา ทาง Travel2Guide.com ได้รวบรวม
บรรยากาศ สัมผัสลมหนาว ชมทะเลหมอก มาให้นักท่องเที่ยว เพื่อจะได้วางแผน
ว่าทริบหนาวนี้จะไปไหนดี....?
 
 
ภูชีฟ้า เป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยม ไปเที่ยวชมยดอภูชัฟ้า และชมทะเหมอก
สามารถนอนกางเต็นท์ นอนนับดาว ได้แบบสุดฟิน หรือจะหาที่พัก
เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น  ติดชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติด้วย
ลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวที่ชี้ไปบนฟ้า ทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า
"ภูชี้ฟ้า" นั่นเอง
 

จุดชมวิวทะเลหมอกบนเขาค้อ อยู่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำรัตนัย จุดชมวิวที่สวยที่สุด
และใกล้ชิดที่สุด คือบริเวณ ศาลาชมวิว อ.เขาค้อ ที่ทำการชุมสายโทรศัพท์เขาค้อ
ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ และบริเวณใกล้เคียง รอบๆ ซึ่งอยู่ริมเส้นทางสาย 2196
ที่เป็นถนนสายหลักสำหรับการเดินทางบนเขาค้อ จุดชมวิวสำคัญอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่
ว่าการอำเภอเขาค้อ นั่นเอง จุดชมวิวตรงนี้ กำหนดเป็นจุดชมวิวอย่างเป็นทางการ
และเปิดเป็นสถานที่ สำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการกางเต็นท์พักแรมได้ด้วย

บริเวณ ใกล้เคียงกัน ยังมีรีสอร์ทของเอกชนหลายแห่ง ตั้งอยู่บนจุดชมวิวแห่งนี้
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักค้างแรม และตื่นขึ้นชมทะเลหมอกในตอนเช้าได้เลยไป
ตามเส้นทางสาย 2196 จนกระทั่งถึงสามแยกตลาดพัฒนา มีป้ายบอกทางไปน้ำตกศรีดิษฐ์
ลงไปตามถนนจะพบจุดชมทะเล เช่น จุดชมวิวบนฐานอิทธิ , จุดชมวิวบนพระตำหนักเขาค้อ

จุดชมวิวระหว่างทาง เส้น ทางขึ้นเขาค้อ มี 2 เส้นทางหลัก คือ 1. เส้นทางสาย 2258
นางั่ว-สะเดาะพง ซึ่งจะเลี้ยวซ้ายหลังจากผ่านตัวจังหวัดเพชรบูรณ์มาประมาณ 13 กม. และ
2. เส้นทางสาย 12 พิษณุโลก-หล่มสัก ซึ่งเริ่มเข้าสู่เส้นทางนี้ เมื่อรถไปถึงแยกพ่อขุนผาเมือง แล้วเลี้ยวซ้ายสู่เขาค้อ
- จุดชมวิวสำหรับเส้นทางสายนางั่ว-สะเดะพง (2258) อยู่บริเวณก่อนถึงแยกสะเดาะพง ประมาณ 3 กม.
ซึ่งจัดเป็นจุดชมวิว สำหรับพักรถ และสำหรับซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นจุดแรกสำหรับการสูดอากาศเย็นๆ
บนภูเขาสูงเข้าปอด ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเขาค้อ
- จุดชมวิวสำหรับเส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก(12) อยู่บริเวณกม.ที่ 108 ชื่อสวนรัชมังคลา เป็นจุดพักรถ
และมีสินค้าพื้นเมืองจากชาวเขา ผักสด ผลไม้ กาแฟ และเสื้อผ้า เป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว บนจุดชมวิวจะเห็นหุบเขา
บริเวณบ้านน้ำก้อ เบื้องหลังภูเขาสูงใหญ่เบื้องหน้าสลับกันไปมาสวยงาม

 ค้นหา ที่พักเขาค้อ , รีสอร์ทเขาค้อ , บ้านพักเขาค้อ

 
 
 
นักเที่ยวเที่ยวจะขึ้นมาตอนเช้าเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวบริเวณลานจอด
ฮ.และจุดสูงสุดในสยามละเฝ้ารอการเกิดแม่คะนิ้งบนยอดหญ้าหรือชาวเหนือเรียกว่า
เหมยขาบมีเกล็ดน้ำแข็งบนยอดหย้าบนยอดดอย ซึ่งในช่วงนี้จะเกิดแม่คะนิ้งจำนวนมาก
หลายจุดโดยเฉพาะ บริเวณศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะพบมากเป็นพิเศษ
 
 
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อพ.ศ.2515
ประกาศเป็นอุทยานฯ เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศไทย มีพื้นที่ 482.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยอินทนนท์แต่เดิมดอยนี้มีชื่อว่า "ดอยหลวง" หรือ "ดอยอ่างกา"ดอยหลวง มาจากขนาดของดอย
ที่ใหญ่มาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "ดอยหลวง" (หลวง: เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ใหญ่)
 

ดอยอินทนนท์ อดีตกาลก่อนป่าไม้ทางภาคเหนืออยู่ในความควบคุมของเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ
สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ (องค์สุดท้าย) พระองค์ให้ความสำคัญกับ
ป่าไม้อย่างมาก โดยเฉพาะป่าในบริเวณดอยหลวง ทรงรับสั่งว่า หากสิ้นพระชนม์ลงให้นำอัฐิบางส่วน
ขึ้นไปสร้างสถูปบรรจุไว้บนดอย ดอยนี้จึงมีนามเรียกขานว่า "ดอยอินทนนท์" แต่มีข้อมูล บางกระแสกล่าวว่า
ที่ดอยหลวงเรียกว่า ดอยอินทนนท์ นั้น เป็นเพราะเนื่องจากว่าเป็นการให้เกียรติ เจ้าผู้ครองนคร
จึงตั้งชื่อจากคำว่า "ดอยหลวง" ซึ่งเป็นชื่อที่มีความซ้ำกับดอยหลวง ของอำเภอเชียงดาว แต่ภายหลัง
มีชาวเยอรมัน มาทำการสำรวจและวัด ซึ่งปรากฎผลว่า ดอยหลวง หรือดอยอ่างกา ที่อำเภอแม่แจ่มมี
ความสูงกว่า ดอยหลวง ของอำเภอเชียงดาว จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน
และเรียกดอยแห่งนี้ว่า "ดอยอินทนนท์"

อุทยานแห่งชาติดอยอิน ทนนท์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ "ป่าสงวนแห่งชาติดอยอินทนนท์" ต่อมาได้ถูกสำรวจ
และจัดตั้งเป็นหนึ่งในสิบสี่ ป่าที่ทางรัฐบาลให้ดำเนินการเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งครั้งแรกกรมป่าไม้เสนอ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ให้มี พื้นที่ 1,000 ตร.กม.
หรือประมาณ 625,000 ไร่ แต่เนื่องจากพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อาศัยอยู่ก่อนหลายชุมชน จึงทำการสำรวจใหม่
และกันพื้นที่ที่ราษฎร อยู่มาก่อน และคาดว่าจะมีปัญหาในอนาคตออก จึงเหลือพื้นที่ที่จะประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 270 ตร.กม. หรือประมาณ 168,750 ไร่ ประกาศลงวันที่ 2 ตุลาคม 2515
และในวันที่ 13 มิถุนายน 2521 รัฐบาลประกาศพื้นที่เพิ่มอีกเป็น 482.4 ตร.กม. อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม
อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ มีความสูงจากระดับน้ำทะลปานกลาง 400-2,565.3341 เมตร
เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสำหรับวัตถุประสงค์ในการกำหนดที่ดินให้ เป็นอุทยานแห่งชาติ ตาม
พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมวด 1 มาตรา 6

 ค้นหา ที่พักเชียงใหม่ , รีสอร์ทเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม

 
 

“ภูทับเบิก” ชื่อนี้เนื่องจากเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านทับเบิก หมู่ที่ 14 และ 16 โดยอยู่ในความดูแลของศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำอาชีพเกษตรกรรมแบบขั้นบันไดตามเชิงเขา ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะพบไร่กะหล่ำปลีอยู่สองข้างถนนสู่ภูทับเบิกสวยงาม ในราวเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีดอกซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งสีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งภูเขา นอกจากนี้ในยามค่ำคืนยังมองเห็นแสงไฟระยิบระยับจากบ้านเรือนในอำเภอหล่มสัก ที่อยู่เบื้องล่าง เปรียบได้กับ “ดาวบนดิน” จากสภาพ ดั่งกล่าว ทำให้ภูทับเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นิยมสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็น วิถีชีวิตชาวเขา และแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์ภายใต้คำกล่าวที่ว่า  “นอนทับเบิก สัมผัสอากาศหนาว ดูดาวบนดิน” บริเวณหมู่บ้านทับเบิกและจุดชมวิว ยังมีบ้านพัก เต็นท์ และร้านอาหาร ไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 ค้นหา ที่พักภูทับเบิก , รีสอร์ทภูทับเบิก , บ้านพักภูทับเบิก

 
 
ดอยอ่างขาง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก 25 กม.  ดอยอ่างขางเป็นเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายโครงการหลวงอ่างขาง   สถานีเกษตรดอยอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า  ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกะทะหรือเหมือนอ่าง อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร   ภายในโครงการมีสถานที่น่าสนใจได้แก่ แปลงทดลองปลูกพืชผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ สวนบ๊วย สวนท้อ สตอบอรี่ กีวี่ พลับ สาลี่ เบอลี่ บูล ภายในโครงการหลวงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ สวนแปดสิบ โรงเรือนไม้ในร่ม  โรงเรือนกุหลาบ แปลงผัก ป่าซากุระ ป่าเมเปิล พระตำหนักอ่างขาง สวนบอนไซ
 
สิ่งที่น่าสนใจ
สวนแปดสิบ   เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตร สร้างขึ้นในวโรกาสที่หม่อมเจ้าภีศเดช
รัชนี ประธานมูลนิธีโครงการหลวงมีพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา  เป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม และยังมีซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่นให้ชมด้วยซึ่งจะออกดอกสวยงามในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ส่วนไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกลงแปลงชนิดอื่นที่ปลูกลงแปลงมีการปลูกสับเปลี่ยนให้มีดอกสวยงาม
ตลอดทั้งปี
 
พระตำหนักอ่างขาง เป็นพระตำหนักหลังเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเมเปิ้ลบนเนินเขาด้านเหนือของ
สวนแปดสิบ ในช่วงที่เมเปิ้ลเปลี่ยนสีหรือช่วงที่เมเปิ้ลผลัดใบใหม่จะมีความสวยงามมาก สถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมได้
 
สวนบ๊วย เป็นแปลงปลูกบ๊วยตั้งแต่เมื่อเริ่มโครงการ ต้นบ๊วยแต่ละต้นมีขนาดใหญ่ปลูกเป็นทิวแถวสวยงามแผ่กิ่งก้านเหมือนสวนบอนไซขนาดใหญ
่ จะออกดอกสวยงามในช่วงเดือนมกราคม มีทั้งสีขาวและสีชมพูด โดยสวนนี้จะมีดอกสีขาว ส่วนสวนที่อยู่ตรงข้ามจะมีดอกทั้งสีขาวและสีชมพู  ทั้งสองสวนนี้ตั้งอยู่ริมถนนทางออก
นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถแวะชมได้ ปัจจุบันมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกหญ้าในสวนบ๊วยทำให้เดินเที่ยวชมได้สบายไม่รกไปด้วยหญ้า
เหมือนแต่ก่อน เราเคยรู้จักแต่บ๊วยสามรสไม่เคยเห็นต้นบ๊วยลูกบ๊วย มีโอกาสก็ไปชมกัน
 
โรงเรือนปลูกผัก  อยู่ตรงข้ามกับสวนบ๊วย เป็นโรงเรือนหลังสีโป่งแสงขนาดใหญ่เหมือนในภาพด้านล่าง ในโรงเรือนปลูกผักเมืองหนาวจากต่างประเทศ ด้านหลังโรงเรือนที่พื้นที่ทดลองปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน ด้านหน้ามีที่จอดรถ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าไปชมได้
 
แปลงปลูกผักกลางแจ้ง แต่ก่อนใช้พื้นที่นี้ปลูกผักกลางแจ้งเพื่อใช้ผลผลิตภายในโครงการ
และตัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ปัจจุบันพื้นที่นี้ปรับปรุงใหม่เปลี่ยนเป็นแปลงปลูกไม้ดอกเมืองหนาว
กลางแจ้งที่ปลูกลงแปลง
เป็นแถวเป็นแนวเช่นฝิ่นประดับ และอีกหลายชนิดสับเปลี่ยนกันไป อยู่ตรงข้ามกับโรงเรือนวิจัยกุหลาบ
 
โรงเรือนกุหลาบ  เป็นโรงเรือนหลังคาโปร่งใส ภายในทำเป็นแปลงยกร่องปลูกกุหลาบชนิดต่างๆ กุหลาบในโรงเรือนนี้เป็นการปลูกเพื่อการวิจัย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ แต่โรงเรือนนี้มีการให้
น้ำอัตโนมัติซึ่งสั่งงานได้ตัวตั้งเวลา ดังนั้นการเข้าชมควรดูป้ายเวลาให้น้ำกุหลาบด้วยไม่งั้นมัวถ่ายๆ
รูปอยู่น้ำพ่นลงมาเปียกกล้องหมด
 

โรงเรือนไม้ในร่ม โรงเรือนนี้สวยงามมากมีพรรณไม้นานาชนิดที่ปลูกได้อย่างสวยงามเพราะสามารถควบคุมสภาพ
น้ำฝนน้ำค้างที่จะทำอันตรายกับต้นไม้ได้ ต้นไม้ภายในจึงสมบูรณ์และสวยงาม กล้วยไม้รองเท้านารีที่
ปลูกยากๆ แต่ที่นี่ปลูกได้อย่างง่าย กระถางนึงออกดอกเป็นร้อย แล้วยังมีกล้วยไม้สวยๆ และอีกมาก
มายหลายอย่าง ต้องลองไปชม

 ค้นหา ที่พักเชียงใหม่ , รีสอร์ทเชียงใหม่ , โรงแรมเชียงใหม

 
 

ยอดภูเรือ เป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานฯ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,365 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นลานหินที่มีทุ่งหญ้าขึ้นแซมสลับกับป่าสน ทั้งสนสองใบที่ขึ้นตามธรรมชาติและสนสามใบที่เป็นสนปลูก จากจุดนี้ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและ แม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาวได้
นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำหินแตก หินค้างหม้อ หินวัวนอน หินพานขันหมาก หินพระศิวะ สวนหินเต่า ซึ่งหินเหล่านี้มีรูปร่างตามชื่อเรียก ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวมีดอกไม้เล็กๆขึ้นอยู่ทั่วไปน่า ชมมาก

 ค้นหา ที่พักภูเรือ , โรงแรมภูเรือ , รีสอร์ทภูเรือ , บ้านพักภูเรือ

 
 
 
เดินทางขึ้น ภูกระดึง ที่สุดของชีวิต กับความประทับใจ "ครั้งหนึ่ง ในชีวิตที่ได้ พิชิตยอดภุกระดึง" หลายๆท่านคงได้มีโอกาสไปพิชิต ภูกระดึงมาแล้ว คงจะทราบกันดีว่าต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงสักหน่อย เพราะตอนเดินทางนั้นต้องใช้ความ ทรหด อดทน ในการเดินทางมาก หลายท่านก็ถอดใจ ในการเดินแล้วต้องเดินลง หรือให้ลูกหาบ แบกขึ้นไปแทน "นี่แหละรสชาติของการท่องเที่ยว"
 
 
สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานภูกระดึง
- ผานกแอ่น  (จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น)
- ผาหมากดูก
- ผานาน้อย
- ผาเหยียบเมฆ
- ผาแดง
- ผาหล่มสัก  (จุดชมพระอาทิตย์ตก)
 
เส้นทางน้ำตก
- น้ำตกวังกวาง
- น้ำตกเพ็ญพบใหม
- น้ำตกโผนพบ
- น้ำตกเพ็ญพบ
- น้ำตกถ้ำใหญ่
- น้ำตกสอใต้
 
ลานหิน , แหล่งน้ำ
- ลานพระแก้ว
- ลานพระพุทธเมตตา
- สระแก้ว
- สระอโนดาด
 
ค้นหา ที่พักภูกระดึง , โรงแรมภูกระดึง , รีสอร์ทภูกระดึง , บ้านพักภูกระดึง