งานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563

ปีละครั้ง!! ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563
#กำหนดการ
วันที่ 18 - 23 ม.ค. 63 บวชเนกขัมมะบารมี ชีพรหมณ์
วันที่ 23 ม.ค. 63 พิธีบวงสรวง ปิดป่า
วันที่ 25 ม.ค. 63 เปิดงานพระเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง อย่างเป็นทางการ
วันที่ 24 มี.ค. 63 พิธีบวงสรวง เปิดป่า - ปิดงานพระเพณีนมัสการรอย

 

  ค้นหาข้อมูล