WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 
 

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32

วันที่ 9–18 กุมภาพันธ์ 2561

 

ณ พระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

- ชมขบวนแห่จาก 8 อำเภอ (พิธีเปิด)
- ยิ่งใหญ่ตระการตากับการประดับแสงไฟทั่วบนพระนครคีรี 
- ทุกคืน เวลา 21.00 น. ชมความอลังการและความสวยงามของการแสดงพลุ ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของการจัดงาน
- ชมการแสดงศิลปพื้นบ้าน ทานอาหารเมืองเพชร และการสาธิตสกุลช่างเมืองเพชร

* หมายเหตู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวประเทศไทย 0 3247 1005-6