WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

 

งานบูชาดาวนพเคราะห์

วันที่ 23-4 กพ.-มี.ค 2561

ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วันเวลา - สถานที่เปิดงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม

เวลา 16.30 น. เริ่มพิธีสวดพุทธมนต์ และอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ขึ้นเกี้ยว
เวลา 18.00 น. ขบวนบูชาดาวฯ เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางในเมืองจันท์
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานบูชาดาว ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม

เส้นทางขบวนฯ เริ่มเคลื่อนขบวนจากวัดเขตร์นาบุญญาราม ฝั่งประตูหน้าโบสถ์  ไปถนนตรีรัตน์ เลี้ยวขวาเข้าถนนอัญมณี มุ่งสู่สี่แยกตังเอ็งเลี้ยวขวาไปพลาซ่า มุ่งสู่ตลาดโต้รุ่ง เลี้ยวขวาไปวงเวียนน้ำพุ จากนั้นเคลื่อนขบวนต่อไปที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เพื่อทำพิธีเปิดงานฯ

ขบวนบูชาดาว ประกอบด้วย ขบวนต่างๆ ดังนี้

1. พระสวดมนต์ให้พร

2. ขบวนมังกรและสิงโต   

3. ขบวนโคมจีน (เต้งลั้ง) และป้ายเจ้า

4. ขบวนธงคำอวยพร

5. ขบวนล่อโก๊ว (เครื่องดนตรีจีน)   

6. ขบวนธงญวนโบราณ

7. ขบวนพระมารดาแห่งดวงดาว

8. ขบวนพระอาทิตย์   

9. ขบวนพระจันทร์

10. ขบวนพระอังคาร

11. ขบวนพระพุธ   

12. ขบวนพระพฤหัส

13. ขบวนพระศุกร์

14. ขบวนพระเสาร์   

15. ขบวนพระราหู

16. ขบวนพระเกตุ   

17. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีเกิด   

18. ขบวนผู้ควบคุมบัญชีตาย

  ประติมากรรมซุ้มแสงดาวและโคมไฟสิริมงคล  จะเป็นจำลองสัญลักษณ์ของตำแหน่งดวงดาวทั้ง 9 มาในรูปแบบของประติกรรมแสงเทียน

  ผลไม้ตามดาวจุติ  ททท. นำความทันสมัยของยุคดิจิตอล 4.0 มาสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถหาดาวนพเคราะห์ประจำตัวได้ทางออนไลน์ และเพิ่มความน่าสนใจที่สอดคล้องกับเมืองต้องห้ามพลาดของจันทบุรี ด้วยการสร้างกิจกรรมผลไม้ตามดาวจุติ โดยเป็นการนำความรู้ของธาตุเจ้าเรือนซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ โดยเน้นในด้านผลไม้ที่เหมาะสมกับธาตุของแต่ละคน ทั้งนี้การนำเสนอในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึง และเข้าใจได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น โดยนัยยะของกิจกรรมนี้ เพื่อนำเสนอเรื่องผลไม้ เมืองผลไม้ เพื่อส่งเสริมให้คนอยากกลับมาเที่ยวเมืองจันท์ในฤดูกาลของผลไม้มากยิ่งขึ้น

* หมายเหตู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โทร.038-655-420-1