WWW.TRAVEL2GUIDE.COM

ประเพณีบุญบั้งไฟ
9 - 13 พ.ค. 2561

ประเพณีบุญบั้งไฟ (Bun Bang fai Festival) เป็นประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวไทยภาคอีสาน (Thailand Rocket Festival) รวมไปถึงประเทศลาวด้วย โดยมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการบูชาพระยาแถน ซึ่งเป็นเทพที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล บางความเชื่อก็เชื่อว่า การจุดบั้งไฟนั้นเพื่อเป็นการบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งจะทำกันในเดือนหก เพื่อขอฝนให้ตกลงมาทันการเพาะปลูกข้าวกล้า

และนอกจากจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนแล้ว การจุดบั้งไฟยังเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่ง  คือเชื่อกันว่าหากจุดบั้งไฟแล้วลอยขึ้นสูง ทำนายได้ว่าปีนี้ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล น้ำท่าข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ดี ดังนั้นจึงมีการจัดงานบุญบั้งไฟก่อนจะถึงฤดูกาลทำไร่ทำนาของทุกปี โดยแต่ละท้องถิ่นจะจัดงานไม่ตรงกัน

จังหวัดยโสธร งานบุญบั้งไฟ (bun Bang Fai thailand) ของจังหวัดยโสธรได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ จึงมีความยิ่งใหญ่ ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักมากกว่าที่อื่นๆ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมในทุกปี ในงานจะมีขบวนแห่บั้งไฟแบบโบราณ รำเซิ้งแบบโบราณ และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีการจัดงานบุญบั้งไฟที่ได้รับความนิยมมากอีกจังหวัดหนึ่ง โดยเฉพาะที่อำเภอสุวรรณภูมิ ซึ่งวันจัดงานคือวันเสาร์-อาทิตย์ ในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนในทุกปี ที่นี่จะมี บั้งไฟเอ้ (เอ้ แปลว่า ตกแต่ง) ซึ่งมีขนาดใหญ่ และบั้งไฟมีลวดลายไม่เหมือนที่อื่น เรียกว่าลายศรีภูมิ ซึ่งมีความงามอย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีขบวนรำที่สวยงามมากด้วย ขณะที่อำเภอพนมไพรจะจัดงานบุญบั้งไฟในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี โดยมีการจุดบั้งไฟถวายมากที่สุดในประเทศไทย

จังหวัดหนองคาย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดงานบุญบั้งไฟอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนแห่บั้งไฟ ประกวดบั้งไฟสวยงาม การจัดพิธีจุดบั้งไฟเสี่ยง ฯลฯ

นอกจากนี้ก็ยังมีจัดงานบุญบั้งไฟ (Rocket Festival thailand) ในจังหวัดอื่นๆ อีกหลายจังหวัด รวมถึงทางภาคเหนือก็มีประเพณีบุญบั้งไฟบ้างเหมือนกัน

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4524 3770 , 0 4525 0714